Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 24 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 24 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 24 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng của nó

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Một hình chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 7/10 m. Chu vi của hình chữ nhật đó là

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng của nó

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một hình bình hành có cạnh dài là 2m, cạnh ngắn ngắn hơn cạnh dài 1/3 m. Nửa chu vi của hình bình hành đó là :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Một đội công nhân sửa đường. Trong tuần đầu sửa được 2/5 quãng đường, tuần thứ hai sửa được 3/7 quãng đường. Hỏi sau hai tuần đội công nhân sửa được mấy phần quãng đường đó?

Bài giải

…………………………………………………………………..

Câu 3. Tính và rút gọn:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 5/7 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 1/4 m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24

Phần I

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. D

Câu 3.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. D

Phần II

Câu 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Sau 2 tuần, đội công nhân sửa được số phần quãng đường là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số: \frac{29}{25}quãng đường

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số: \frac{13}{28}m

Đánh giá bài viết
101 25.482
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm