Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 35

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 35 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 35 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.

Tổng hai số

297

2585

Hiệu hai số

111

116

Tỉ số của hai số

\frac{4}{5}

\frac{3}{8}

Tỉ số của hai số

\frac{4}{7}

\frac{7}{11}

Số bé

Số lớn

Số lớn

Số bé

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 111. Ba số đó là:

A. 35; 36; 37

B. 34; 35; 36

C. 36; 37; 38

D. 35; 37; 39

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số

Giá trị

21907

472095

2907618

Chữ số 2

Chữ số 7

Chữ số 9

Câu 4. Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Tìm đáp số sai:

Một thửa ruộng thí nghiệm hình vuông có cạnh 50m. Người ta trồng lúa giống mới, thu hoạch bình quân 95kg thóc trên 100m2. Như vậy số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

A. 2 tấn 375kg thóc

B. 23 tạ 75kg thóc

C. 23 tạ 750kg thóc

D. 2375kg thóc

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Năm học 2007 – 2008, trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 779 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng 9/10 số học sinh nữ. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải

Câu 2. Diện tích ruộng nhà ông A lớn gấp ba lần diện tích nhà ông B và lớn hơn 2200m2. Tính diện tích ruộng của mỗi nhà.

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35

Phần I

Câu 1.

Tổng hai số

297

2585

Hiệu hai số

111

116

Tỉ số của hai số

\frac{4}{5}

\frac{3}{8}

Tỉ số của hai số

\frac{4}{7}

\frac{7}{11}

Số bé

132

705

Số lớn

259

319

Số lớn

165

1880

Số bé

148

203

Câu 2. C

Câu 3.

Số

Giá trị

21907

472095

2907618

Chữ số 2

20000

2000

2000000

Chữ số 7

7

70000

7000

Chữ số 9

900

90

900000

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. C

Phần II

Câu 1. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là:

9 + 10 = 19 (phần)

Số học sinh nam là:

779 : 19 x 9 = 369 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

779 – 369 = 410 (học sinh)

Đáp số: 369 học sinh nam và 410 học sinh nữ

Câu 2. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Diện tích ruộng nhà ông A là:

2200 : 2 x 3 = 3300 (m2)

Diện tích ruộng nhà ông B là:

3300 – 2200 = 1100 (m2)

Đáp số: Diện tích ruộng nhà ông A: 3300 m2

Diện tích ruộng nhà ông B: 1100 m2

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
45 14.494
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Linh Ff
  Linh Ff

  Đề hay và good 😚

  Thích Phản hồi 06/08/21

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

  Xem thêm