Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4các phân số tối giản là:

A. \frac{3}{5}

B. \frac{9}{20}

C. \frac{17}{27}

D. \frac{3}{5};\ \frac{9}{20};\ \frac{17}{27}

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính rồi so sánh kết quả:

a) 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)

b) 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 2. Rút gọn các phân số sau: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 3. Quy đồng mẫu số các phân số sau: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Câu 4. Quy đồng tử số các phân số sau: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21

Phần I.

1. D

2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

3. B

4.

A. S

B. S

C. S

D. Đ

Phần II

Câu 1.

a) 35 : 5 = 7 ; (35 x 4) : (5 x 4) = 140 : 20 = 7

Vậy 35 : 5 = (35 x 4) : (5 x 4)

b) 105 : 15 = 7 ; (105 : 5) : (15 : 5) = 21 : 3 = 7

Vậy 105 : 15 = (105 : 5) : (15 : 5)

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

>> Tham khảo, luyện tập trực tuyến: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1

Đánh giá bài viết
133 42.836
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm