Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 21

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 21 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 4. Bài tập cuối tuần sau đây có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập Toán tuần 21 lớp 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tính nhẩm: 1324 × 20

A. 2648

B. 26 480

C. 264 800

D. 264

Câu 2: Biểu thức có giá trị bằng với biểu thức 75 × 100 – 7000

A. 2500 × 3 + 3000

B. 100 × 50 – 500

C. 250 × 10 : 5

D. (500 – 400) × 75

Câu 3: 252 là kết quả của phép tính nhân nào sau đây?

A. 12 × 21

B. 11 × 22

C. 10 × 52

D. 12 × 15

Câu 4: Giá trị của biểu thức 310 × 15 – 4000 là:

A. 4650

B. 660

C. 465

D. 4660

Câu 5: Muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta làm thế nào?

A. lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa hai số đã cho.

B. lấy chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị rồi viết hiệu vào giữa hai số đã cho.

C. lấy chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng đơn vị rồi viết tích vào giữa hai số đã cho.

D. lấy chữ số lớn hơn chia cho chữ số nhỏ hơn rồi viết thương vào giữa hai số đã cho.

Câu 6: Phép tính nào sau đây có kết quả bằng với phép tính 30 × 14:

A. 42 × 100

B. 210 × 10

C. 12 × 35

D. 140 × 30

Câu 7: Trong mỗi giỏ táo đựng được 24 quả táo. Vậy 13 giỏ táo như thế thì có tất cả là:

A. 37quả táo

B. 96 quả táo

C. 212 quả táo

D. 72 quả táo.

Phần II: Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

16 × 20 = …….

23 × 40 = …….

17 × 50 = …….

34 × 30 = …….

45 × 80 = …….

90 × 20 = …….

207 × 40 = …...

712 × 20 = ……

348 × 30 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính

45 × 31301 × 52781 × 451306 × 24

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

a. 8 × 30 + 203 756

b. 482 039 – 71 × 16

c. 291 × 46 × 30

d. 450 × 11 : 5

Bài 4: Tính nhẩm:

42 × 11 = ………

80 × 11 = ………

70 × 11 = ………

63 × 11 = ………

39 × 11 = ………

73 × 11 = ………

Bài 5: Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài là 76m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích căn phòng

2. Đáp án Bài tập Toán tuần 21 lớp 4

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
192
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

    Xem thêm