Toán lớp 4 trang 78, 79: Chia một số cho một tích

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 4: Chia một số cho một tích với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em dễ dàng hiểu được tính chất một số chia cho một tích, cách vận dụng kiến thức để làm bài tập về tính chất một số chia cho một tích. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có một chữ số - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài Chia một số cho một tích (bài 1, 2, 3 trang 78-79)

Lý thuyết Chia một số cho một tích

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

24 : (3 × 2) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3

Ta có: 24 : (3 × 2) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

Vậy: 24 : (3 × 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Giải Toán lớp 4 trang 78 bài 1

BÀI 1. Tính giá trị của biểu thức (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 78/SGK Toán 4)

a) 50 : (2 × 5)

b) 79 : (9 × 8)

c) 28 : (7 × 2)

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b) 72 : (9 × 8) = 72 : 72 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 =8 : 8 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c) 28 : (7 × 2) = 28 : 14 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

Giải Toán lớp 4 trang 78 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 78/SGK Toán 4)

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 × 3)

= 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4

a) 80 : 40

b) 150 : 50

c) 80 : 16

Đáp án:

a) 80 : 40 = 80 : (10 × 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (8 × 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

b) 150 : 50 = 150 : (10 × 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 × 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

80 : 16 = 80 (4 × 4) = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

Giải Toán lớp 4 trang 79 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 79 SGK Toán 4)

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.

Đáp án:

Số vở của hai bạn mua là:

3 × 2 = 6 (quyển)

Giá tiền của mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 79 SGK Toán 4: Chia một tích cho một số

Ngoài lời giải hay cho các bài tập SGK Toán 4, VnDoc.com còn cung cấp các lời giải vở bài tập toán 4. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
366 87.978
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm