Giải vở bài tập Toán 4 bài 134: Diện tích Hình thoi

Giải vở bài tập Toán 4 bài 134: Diện tích hình thoi trang 57, 58 là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo ôn tập công thức tính diện tích của hình thoi, cách vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 133: Hình thoi

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 57 - Câu 1

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn 20cm2

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình thoi rồi so sánh kết quả với 20cm2.

- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

S = {\displaystyle {m \times n} \over 2}hoặc S = m x n : 2

(S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo).

Đáp án

Diện tích hình thoi ABCD là:

\displaystyle{{9 \times 6} \over 2} =27\left( {c{m^2}} \right) > 20cm^2

Diện tích hình thoi MNPQ là:

\displaystyle{{8 \times 5} \over 2} = 20\left( {c{m^2}} \right)

Diện tích hình thoi EGHK là:

\displaystyle{{6 \times 5} \over 2} = 15\left( {c{m^2}} \right) < 20cm^2

Chi tiết đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 57 - Câu 2

Viết vào ô trống

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Đáp án

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

42cm2

216cm2

50m2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 58 - Câu 3

Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

SHình thoi = \frac{m \times n}{2}

AC = m;

BD = n

Bài giải

Diện tích của mảnh bìa là:

\frac{10 \times 24}{2} = 120cm2

Đáp số: 120 cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 135: Luyện tập Diện tích hình thoi

Bài tập Diện tích hình thoi

Trắc nghiệm Diện tích hình thoi

Đánh giá bài viết
191 52.434
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm