Vở bài tập Toán 4 bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5

Giải vở bài tập Toán 4 bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 trang 4 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết kèm theo giúp các em học sinh nắm được dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5. Các bài toán so sánh lớn hơn nhỏ hơn và cách bài tập chia hết cho 5 và không chia hết cho 5.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 84: Dấu hiệu chia hết cho 2

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 4 - Bài 1

Trong các số 85; 56; 98; 1110; 617; 6714; 9000; 2015; 3430; 1053:

a) Các số chia hết cho 5 là: ………………………

b) Các số không chia hết cho 5 là: ……………………

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Đáp án

a) Các số chia hết cho 5 là: 85 ; 1110 ; 9000 ; 2015 ; 3430.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 56 ; 98 ; 617 ; 6714 ; 1053.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 4 - Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 3000 ; 945 ; 5553; 800

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là:……………

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:…………………………

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: ………………………

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5

Đáp án

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là: 660 ; 3000, 800

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35 ; 945

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 8

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 4 - Bài 3

Với ba chữ số 5; 0 ;7 hãy viết các số có ba chữ số và chia hết cho 5, mỗi số có cả ba chữ số đó: ...........

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Đáp án

Với ba chữ số 5; 0 ; 7 hãy viết các số có ba chữ số và chia hết cho 5, mỗi số có cả ba chữ số đó là: 570 ; 750 ; 705.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 4 - Bài 4

Viết vào chỗ chấm số chia hết cho 5 thích hợp:

a) 230 < ....... < 240

b) 4525 < ........ < 4535

c) 175 ; 180 ; 185 ; ........ ; .......... ; 200

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Đáp án

a) 230 < 235 < 240

b) 4525 < 4530 <4535

c) 175 ; 180 ; 185 ; 190 ; 195 ; 200

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 86: Luyện tập

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5

Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
194 38.154
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

Xem thêm