Giải vở bài tập Toán 4 bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3

Giải vở bài tập Toán 4 bài 88: Dấu hiệu chia hết cho 3 là lời giải trang 6 Vở bài tập Toán 4 tập 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 vận dụng làm bài tập. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 3

  • Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
  • Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3

>> Chi tiết: Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 3

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …………

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 3 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Đáp án

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là ……….

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 3 hay không.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Đáp án

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 3

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 9; 3 :

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - Bài 4

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3; 9:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

=> Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 có tổng các chữ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Đáp án

Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Giải vở bài tập Toán 4

Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 89: Luyện tập

Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 3

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
93 29.849
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm