Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên bao gồm lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập cộng trừ các số tự nhiên, dạng Toán tìm X, giải Toán cơ lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Ôn tập về Các phép tính với số tự nhiên – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 162-163/SGK Toán 4) dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 câu 1

Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785 b) 5342 – 4185

47836 + 5409 29041 – 5987

10592 + 79438 80200 – 19194

Đáp án:

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 4:

Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 câu 2

Tìm x:

a) x + 126 = 480; b) x – 209 = 435.

Đáp án:

a) x + 126 = 480

x = 480 – 126

x = 354

b) x – 209 = 435

x = 435 + 209

x = 644

Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 câu 3

Viết chữ số hoặc số thích hợp điền vào chỗ chấm:

a + b = b + ... a – ... = a

(a + b) + c = ... + (b + c) ... – a = 0

a + 0 = ... + a = ...

Đáp án:

a + b = b + a a – 0 = a

(a + b) + c = a + (b + c) a – a = 0

a + 0 = 0 + a = a

Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 câu 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501 b) 168 + 2080 + 32

745 + 268 + 732 87 + 94 + 13 + 6

1295 + 105 + 1460 121 + 85 + 115 + 469

Đáp án:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

475 + 268 + 732 = 745 + (268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = (168 + 32) + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790

Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 câu 5

Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, trường tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường tiểu học Thắng Lợi quyên góp được ít hơn trường tiểu học thành công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Đáp án:

Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số vở là:

1475 – 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán hơn. Mời các bạn tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 155: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Đánh giá bài viết
306 73.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm