Vở bài tập Toán lớp 4 trang 76 Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Cánh diều

Giải VBT Toán 4 Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Cánh Diều

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 76, 77: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là lời giải chi tiết cho Bài 29 của quyển Toán 4 (Tập 1) sách Cánh Diều. Bài giải do Vndoc biên soạn nhằm giúp các em học sinh học tập tốt môn Toán lớp 4. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các phụ huynh và giáo viên trong quá trình dạy học. Mời các bạn cùng luyện Giải Vở bài tập toán 4 Cánh Diều.

Bài 1 (VBT Toán 4 CD trang 76)

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Nhận xét:

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Cách 2: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Đáp án:

63 và 17

Số lớn là:

(63 + 17) : 2 = 40

Số bé là:

40 - 17 = 23

Đáp số: số lớn là 40, số bé là 23

26 và 6

Số bé là:

(26 - 6) : 2 = 10

Số lớn là:

26 - 10 = 16

Đáp số: số bé là 10, số lớn là 16

29 và 21

Số lớn là:

(29 + 21) : 2 = 25

Số bé là:

25 - 21 = 4

Đáp số: só lớn là 25, số bé là 4

58 và 38:

Số bé là:

(58 - 38) : 2 = 10

Số lớn là:

10 + 38 = 48

Đáp số: số bé là 10, số lớn là 48

Bài 2 (VBT Toán 4 CD trang 76)

Trong hộp có 12 chiếc bút gồm bút đen và bút xanh. Số bút đen ít hơn số bút xanh 4 chiếc. Hỏi trong hộp đó có bao nhiêu chiếc bút mỗi loại?

Bài giải:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đáp án:

Bài giải:

Trong hộp có số chiếc bút đen là:

(12 - 4) : 2 = 4 (chiếc)

Trong hộp có số chiếc bút xanh là:

12 - 4 = 8 (chiếc)

Đáp số: bút đen: 4 chiếc ; bút xanh: 8 chiếc.

Bài 3 (VBT Toán 4 CD trang 77)

Tổng số tuổi của bố và mẹ là 65 tuổi. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đáp án:

Bài giải

Tuổi của bố là:

(65 + 5) : 2 = 35 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

35 – 5 = 30 (tuổi)

Đáp số: Bố 35 tuổi, mẹ 30 tuổi

Bài 4 (VBT Toán 4 CD trang 77)

Cuối tuần, Tuấn được bố dẫn đi chơi tại một khu du lịch. Tuấn thấy bố trả tiền vé của hai người là 500 000 đồng. Bạn hỏi bố vé vào cửa của mỗi người là bao nhiêu tiền. Bố nói, vé của người lớn trong ngày cuối tuần hơn vé trẻ em là 100 000 đồng. Tính giá vé ngày cuối tuần của người lớn, trẻ em.

Bài giải

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Đáp án:

Bài giải

Giá vé ngày cuối tuần của người lớn là:

(500 000 + 100 000) : 2 = 300 000 (đồng)

Giá vé ngày cuối tuần của trẻ em là:

300 000 – 100 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: Vé người lớn: 300 000 đồng và Vé trẻ em: 200 000 đồng

..................................

Trên đây là lời giải Vở bài tập Toán 4 Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó sách Cánh Diều nằm trong chủ đề 1. Bộ Cánh Diều gồm 2 tập. Trong mỗi tập sách, các nội dung được giới thiệu theo trình tự sách giáo khoa Toán Tiểu học với hệ thống kiến thức và bài tập đa dạng, phong phú. Trong mỗi phần, các bài tập tự luận và trắc nghiệm được giới thiệu đan xen và đặc biệt có một số đề kiểm tra dùng để tham khảo, giúp các em học sinh ôn luyện toàn bộ kiến thức cơ bản. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm:

>> Bài tiếp theo: Giải VBT Toán 4 Bài 30: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
263 107.149
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh Diều

    Xem thêm