Giáo án Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4

Giáo án Dấu hiệu chia hết cho 3

Giáo án Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4 có kiến thức được trình bày logic giúp các em học sinh biết được dấu hiệu chia hết cho 3, cách vận dụng dấu hiệu để nhận biết các số chia hết cho 3 và các số không chia hết cho 3. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4

BÀI 4: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3

I/ MỤC TIÊU:
Giúp HS:

 • Biết dấu hiệu chia hết cho 3.
 • Vận dụng dấu hiệu để nhận biết các số chia hết cho 3 và các số không chia hết cho 3.

II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1.Ổn định:

 • Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2.Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng
+ Muốn biết một số chia hết cho 9 ta căn cứ vào đâu ?
+ Muốn biết một sốcó chia hết cho 2 hay cho 5, ta căn cứ vào chữ số nào?
- GV nhận xét.

3/ Bài mới:
a) Giới thiệu bài

 • GV ghi tựa bài lên bảng.
 • GV cho HS phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3.
 • GV giao nhiệm vụ cho HS : tự tìm vài số chia hết cho 3 và vài số không chia hết cho 3.
 • Cho HS thảo luận nhóm bắng cách nhẩm bảng nhân chia cho 3.

+ Nếu chia hết cho 3 thì xếp vào 1 cột bên trái đó.
+ Không chia hết cho 3 xếp vào một cột bên phải.

- GV cho HS nhận xét về dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3.
- GV ghi bảng cách xét tổng các chữ số của một vài số.

VD : Số 27 có tổng các chữ số là 2 + 7 = 9 , mà 9 chia hết cho 3. Số 15 có tổng các chữ số là 1 + 5 = 6 mà 6 chia hết cho 3.

- Qua sự phân tích trên em có nhận xét gì về đặc điểm của cột bên trái này?

- GV cho HS nêu dấu hiệu chia hết cho 3 Trong SGK.
- Tiếp tục cho HS nhận xét ở cột bên phải Chẳng hạn số 52 có tổng các chữ số là 5 + 2 = 7, mà 7 không chia hết cho 3 mà (dư 1).
Số 83 có tổng các chữ số là 8 + 3 = 11, mà 11 không chia hết cho 3 (dư 2).
- Qua sự phân tích trên em có nhận xét gì về đặc điểm của cột bên phải này?
- GV chốt ý lại.

c) Luyện tập:

* Bài 1: SGK/98 : Hoạt động nhóm.

 • GV gọi HS đọc đề.
 • Yêu cầu thảo luận nhóm đôi để nhận biết dấu hiệu chia hết cho 3 rồi làm bài vào vở, 2 HS làm vào phiếu học tập.
 • Căn cứ vào dấu hiệu nào để em biết các số đó chia hết cho 3 ?
 • GV thu bài chấm nhận xét.

- Cả lớp thực hiện.

- 2 HS lên bảng nêu.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.

- 2 HS lên bảng trả lới câu hỏi.
- HS nhắc lại.

- Các nhóm làm việc theo yêu cầu của GV.

- HS theo dõi.

- Điều có tổng các chữ số chia hết cho 3.

- HS theo dõi.

- HS nhận xét.

- HS nêu nhận xét.

Đánh giá bài viết
4 3.594
Sắp xếp theo

  Giáo án điện tử Toán học 4

  Xem thêm