Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 4

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN TOÁN LỚP 4
Tuần
Tên bài dạy
Yêu cầu cần đạt
Ghi chú
1
Ôn tập các
số đến
100 000
(tr.3)
- Đọc, viết được các số đến 100 000.
- Biết phân tích cấu tạo số.
Bài 1
Bài 2
Bài 3 : a) viết được 2 số;
b) dòng 1
Ôn tập các
số đến
100 000
(tr.4)
- Thực hiện được phép cộng,phép trừ
các số đến 5 chữ số; nhân (chia) số
đến năm chữ số với (cho) số một
chữ số.
- Biết so sánh, xếp thứ tự (đến 4 số)
các s đến 100 000
Bài 1
Bai 2
Bài 3
Bài 4
Ôn tập các
số đến
100 000
(tr.5)
- Tính nhẩm, thực hiện được phép
cộng, phép trừ các số đến năm chữ
số với (cho) số một chữ số.
- Tính giá trị của biểu thức
Bài 1
Bài 2 (b)
Bài 3 (b)
Ôn tập các
số đến
100 000
(tr.6)
- Bước đầu nhận biết được biểu thức
chứa một chữ.
- Biết tính giá trị của biểu thức chứa
một chữ khi thay chữ bằng số
Bài 1
Bài 2 (a)
Bài 3 (b)
Luyện
tập
(tr. 7)
- Tính được giá tr của biểu thức chứa
một chữ khi thay chữ bằng số.
- Làm quen với công thức tính chu vi
hình vuông độ dài cạnh a
Bài 1
Bài 2 (2 câu)
Bài 4 (chọn 1 trong 3
trường hợp
2
Các s
sáu ch số
(tr.8)
- Biết mối quan h giữa các đơn vị
các hàng liền kề
- Biết viết, đọc các số đến sáu chữ
số
Bài 1
Bai 2
Bài 3
Bài 4 (a / b)
Luyện tập
(tr.10)
- Viết đọc được c số đến sáu
chữ số
Bài 1
Bai 2
Bài 3 (a,b,c)
Bài 4 (a,b)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hàng lớp
(tr.11)
- Biết được các hàng trong lớp đơn vị,
lớp nghìn
- Biết g trị của các chữ số theo vị trí
của từng số đó trong mỗi số.
- Biết viết số thành tổng theo hàng
Bài 1
Bài 2
Bài 3
So sánh các
số có nhiều
chữ số
(tr. 12)
- So sánh được các số nhiều chữ
số.
- Biết sắp xếp 4 số tự nhiên có không
quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến
lớn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Triệu
lớp triệu
- Nhận biết hàng triệu, hàng chục
triệu, hàng trăm triệu lớp triệu.
- Biết viết các số đến lớp triệu.
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (cột 2)
3
Triệu
lớp triệu
(TT) (tr. 14)
- Đọc,viết được một số số đến lớp
triệu
- HS được củng cố về hàng và lớp
Bài 1
Bài 2
Bài 3
3
Luyện tập
(tr.16)
- Đọc,viết được một số số đến lớp
triệu
- Bước đầu nhận biết được g trị của
mỗi chữ số theo vị trí của trong mỗi
số
Bài 1
Bai 2
Bài 3 (a,b,a)
Bài 4 (a, b)
Luyện tập
(tr.17)
- Đọc, viết thành thạo số đến lớp triệu.
- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ
số theo vị t của trong mỗi số
Bài 1: chỉ nêu giá trị chữ
số 3 trong mỗi
Bai 2
Bài 3
Bài 4
Dãy số
tự nhiên
(tr. 19)
- Bước đầu nhận biết về số tự nhiên,
dãy số tự nhiên và một số đặc điểm
của dãy số tự nhiện
Bài 1
Bai 2
Bài 3
Bài 4 (a)
Viết số thự
nhiên trong hệ
số thập phân
( tr. 20)
- Biết s dụng mười chữ số để viết số
trong hệ thập phân.
- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ
số theo vị t của trong mỗi số.
Bài 1
Bai 2
Bài 3
Bài 4 : viết giá trị ch
số 5 của hai số.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: h[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
4
So sánh
xếp thứ tự
các s t nhiên
(tr.21)
- Bước đầu hệ thống hóa một số hiểu
biết ban đầu về so sánh hai số t
nhiên, xếp thứ tự các số tự nhiên.
Bài 1 (cột 1)
Bài 2 (a,b)
Bài 3 (a)
Luyện tập
(tr. 22)
- Viết và so sánh được các số tự nhiên
- Bước đầu làm quen dạng X < 5, 2 >
X < 5 với X số tự nhiên
Bài 1
Bài 3
Bài 4
Yến, tạ
tấn
( tr. 23)
- Bước đầu nhận biết về độ lớn của
yến, tạ, tấn, mối quan hệ của tạ, tấn,
kí-lô - gam.
- Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa
tạ,tấn và ki-lô-gam.
- Biết thực hiện phép tính với c số
đo : tạ, tấn.
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (chọn 2 trong 4
phép tính)
Bảng đơn vị
đo khối lượng
(tr.24)
- Nhận biết được tên gọi, hiệu, đ
lớn của đ -ca-gam; hec-tô-gam
gam.
- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối
lượng.
- Biết thực hiện phép tính với số đo
khối lượng
Bài 1
Bai 2
Giây, thể
(tr.25)
- Biết đơn vị giây, thế kĩ.
- Biết mối quan hệ giữa phút giây,
thế năm.
- Biết xác định một năm cho trước
thuộc thế
Bài 1
Bài 2 (a,b)
5
Luyện tập
(tr.26)
- Biết số ngày của từng tháng trong
năm, của năm nhuận năm không
nhuận
- chuyển đổi được đơn vị đo ngày,
giờ, phút, giây.
- Xác định được một năm cho trước
thuộc thế nào
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 4

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 4 tổng hợp các kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học Toán lớp 4 trong chương trình học 35 tuần. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình học môn Toán lớp 4 cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá bài viết
13 58.038
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 4

Xem thêm