Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc các dạng bài tập trọng tâm cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 200000 + 3000 + 500 + 60 + 3 =. ……

Số điền vào chỗ chấm:

A. 203563

B. 23563

C. 2003563

D. 230563

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

c) Số thích hợp điền vào hỗ chấm để 30 m2 6 dm2 = ….. dm2 là:

A.306

B. 3006

C. 3060

D. 3600

d) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 18 cm, chiều cao 8 m là:

A. 72 cm2

B. 144 cm2

C. 52 cm2

D. 36 cm2

Bài 2. Tìm x biết:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4. Hãy ghi tên đỉnh và cạnh của:

a) Góc vuông …..

b) Góc tù …….

c) Góc nhọn ……

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 5. Trung bình cộng của hai số là 975. Số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm hai số đó.

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

a) A

b) D

c) B

d) B

Bài 2.

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3.

a) S

b) Đ

Bài 4.

a) Góc đỉnh B cạnh BA, BC: góc đỉnh C cạnh CB , CD

b) Góc đỉnh A cạnh AB, AD

c) Góc đỉnh A cạnh AB, AC, góc đỉnh A cạnh AC , AD

Góc C cạnh CB, CA, góc đỉnh C cạnh CA, CD

Góc đỉnh D cạnh DA, DC

Bài 5.

Tổng của hai số là: 975 x 2 = 1950

Sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 1950 : 5 x 2 = 780

Số lớn là: 1950 – 780 = 1170

Đáp số: Số bé: 780; Số lớn: 1170

>> Tham khảo: Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
214 49.582
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • VIẾT BẢO HỒ
    VIẾT BẢO HỒ

    🤶

    Thích Phản hồi 18:09 11/05
    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm