Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 2 MÔN TOÁN LỚP 4
Họ tên:..............................................................................Lớp:4............
Điểm
Nhận xét của giáo viên chấm
Bằng số
Bằng chữ
GV1 (ký, ghi họ tên)
GV2 (ký, ghi họ tên)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7.
Câu 1: (1 điểm).
a) Phân số g trị bằng 1 là:
A.
3
3
B.
3
2
C.
3
4
D.
7
2
b) Phân số giá trị hơn 1 là:
A.
9
8
B.
9
9
C.
8
9
D.
8
8
Câu 2: (1 điểm).
a) Phân số
rút gọn được phân số:
A.
5
10
B.
10
20
C.
2
8
D.
1
4
b) Phân số gấp 4 lần phân số
3
8
là:
A.
12
32
B.
12
8
C.
3
32
D.
7
8
Câu 3: (1 điểm).
a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:
A. 150 B. 150 000 C. 15 000 D. 1500
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:
A. 3500 B. 3005 C. 350 D. 305
Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ 12 bạn, trong đó 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam
số bạn nữ của tổ đó là:
PHÒNG ……………………
TRƯỜNG TH…………….
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC II
NĂM HỌC: 2018 2019
Môn: Toán - Lớp 4 - Đề 1
Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
5
12
B.
7
12
C.
7
5
D.
5
7
Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) 3708 :
A. 863 B. 864 C. 846 D. 854
Câu 6 : ( 1 điểm ) Giá trị của biểu thức
9
16
-
3
16
:
3
8
là:
A.
15
16
B. 1 C.
5
16
D.
1
16
Câu 7 : (1 điểm) Một tấm kính hình thoi độ dài các đường chéo 18cm
30cm. Tính diện tích tấm kính đó.
A. 270cm² B. 270 cm C. 540cm² D. 54cm²
Câu 8: ( 1 điểm ) Tìm x, biết:
a)
3
5
: x = 3 b) x : 52 = 113
Câu 9: ( 1 điểm) Tính:
a)
1
5
+
4
11
+
4
5
+
7
11
b)
5
6
+ (
5
9
-
1
4
)
Câu 10: (1 điểm). Tổng hai số bằng số nhỏ nhất ba chữ số, số bằng
2
3
số lớn.
Tìm hai số đó.
Bài giải.
Đề thi, tài liệu học tập:https://vndoc.com/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CUỐI KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2018 2019
Câu
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6
7
Đáp án
A
C
D
B
B
A
C
B
D
A
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a)
3
5
:
x
=
3 b) x : 52 = 113
x =
3
5
:
3 x = 113 x 52
x =
1
5
x = 5876
Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a)
1
5
+
4
11
+
4
5
+
7
11
= (
1
5
+
4
5
) + (
4
11
+
7
11
) = 1 + 1 = 2
b)
5
6
+ (
5
9
-
1
4
) =
5
6
+ (
20
36
-
9
36
) =
5
6
+
11
36
=
30
36
+
11
36
=
41
36
Câu 10 (1 điểm).
Bài giải.
Số nhỏ nhất ba chữ số 100. Vậy tổng hai số 100. ( 0,2 điểm)
Ta đồ:
Số bé: 100
Số lớn:
Theo đồ, tổng s phần bằng nhau là: 0,2 điểm
2 + 3 = 5 (phần)
Số là: 0,25 điểm
100 : 5 x 2 = 40
Số lớn là: 0,25 điểm
100 40 = 60
Đáp số: số bé: 40 0,1 điểm
Số lớn: 60
*Lưu ý: Học sinh thể vẽ đồ hoặc không vẽ. HS làm cách khác hoặc lập luận, làm
gộp đúng vẫn cho điểm tối đa.
VD: Tìm số 100 : ( 2 + 3 ) x 2 = 40

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2018 - 2019 có bảng ma trận chuẩn kiến thức theo Thông tư 22 và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi môn Toán lớp 4 học kỳ 2 theo Thông tư 22 bao gồm 5 đề thi, mỗi đề thi là các dạng bài tập trong tâm giúp các em nắm được cấu trúc đề thi và các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 4 năm 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2019

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 4 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Đánh giá bài viết
801 170.821
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Xem thêm