06 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2022 - 2023  là đề thi định kì cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 có bảng ma trận đề thi và đáp án chuẩn theo Thông tư 22. Đây là đề thi nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 4, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 chi tiết.

1. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm 2022 - 2023

Đề thi Tin học lớp 4 học kì 2 Số 1

Câu A1: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho hình ảnh, em chọn đối tượng hình ảnh cần tạo hiệu ứng, sau đó em chọn?

A. Home/ Add Animation

B. Insert/ Add Animation

C. Animations/Add Animation

D. Design/ Add Animation

Câu A2: Để tạo hiệu ứng biến mất cho đối tượng trong bài trình chiếu em chọn biểu tượng hiệu ứng ngôi sao màu:

A. Đỏ

B. Vàng

C. Xanh lá cây

D. Trắng

Câu A3: Trong phần mềm PowerPoint để thêm một trang trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl+N

B. Ctrl+B

C. Ctrl+M

D. Ctrl+I

Câu A4: Trong phần mềm fotor để chỉnh sửa một ảnh em nháy chuột vào biểu tượng nào?

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học Tải nhiều

Câu A5: Trong phần mềm The monkey eyes để tạo màn chơi mới em nhấn phím nào sau đây:

A. F3

B. F4

C. F2

D. F5

Câu A6: Trong LOGO muốn Rùa không vẽ nữa em sử dụng lệnh nào?

A. PD

B. ST

C. HT

D. PU

Câu A7: Phát biểu nào đúng về câu lệnh lặp trong phần mềm Logo có dạng:

A. Repeat n (các lệnh).

B. Repeat n [các lệnh]

C. Repeat n {các lệnh }

D. Repeat n <các lệnh >

Câu A8: Để vẽ hình vuông bên em sử dụng câu lệnh nào sau đây?

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học Tải nhiều

A.Repeat 3[Fd 100 rt 120]

B. Repeat 4[Fd 100 rt 90]

C. Repeat 3[Fd 100 rt 90]

D. Repeat 4[Fd 100 rt 120]

PHẦN B: THỰC HÀNH

Câu B1: Em hãy khởi động phần mềm PowerPoint và tạo bài trình chiếu gồm 2 trang theo gợi ý sau:

-Trang 1: Tiêu đề: Quê hương em

Nội dung: Địa chỉ: Xóm Hoa Thành-Xã Châu Quang- Huyện

Quỳ Hợp

-Trang 2: Chèn một bức tranh minh họa mà em thích

- Tạo hiệu ứng cho 2 trang trình chiếu

Lưu bài trình chiếu với tên là tên của em và tên lớp. Ví dụ: Linh4A

Câu B2: Em hãy sử dụng phần mềm Logo điều khiển Rùa để vẽ hình sau?

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học Tải nhiều

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Phần I. Lí thuyết (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

C

A

C

D

B

B

Phần II. Thực hành (6 điểm)

Câu B1. Soạn thảo đúng yêu cầu 3 điểm

- Khởi động phần mềm PowerPoint (0.5 điểm).

- Gõ được nội dung, tạo được hiệu ứng. (2 điểm).

- Lưu bài trình chiếu đúng tên (0.5 điểm)

Câu B2. Vẽ được theo yêu cầu 3 điểm

- Khởi động phần mềm Logo(0.5 điểm)

- Vẽ đúng hình. (2.5 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1.0

0.5

3.0

4.5

45%

2. Học và chơi cùng máy tính

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

3. Thế giới Logo

Số câu

1

2

1

4

Số điểm

0.5

1.0

3.0

4.5

45%

Tổng

Số câu

4

4

2

10

Số điểm

2.0

2.0

6.0

10

100%

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

60%

0%

0%

100%

Tỷ lệ theo mức

15%

25%

60%

0%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

60%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI CUỐI HỌC KỲ 2 LỚP 4

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

2

1

4

Câu số

A2,A3

A1

B1

2. Học và chơi cùng máy tính

Số câu

1

1

2

Câu số

A4

A5

3. Thế giới Logo

Số câu

1

2

1

4

Câu số

A6

A7,A8

B2

Tổng số câu

3

5

2

10

Đề thi Tin học lớp 4 học kì 2 Số 2

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Nút lệnh dùng để chèn bảng trong văn bản là (0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Câu 2. Trong phần mềm Logo, câu lệnh: LT 90 BK 100, Rùa sẽ thực hiện hành động: (0,5 điểm)

A. quay phải 90 độ, đi lùi 100 bước

B. quay phải 90 độ, tiến về trước 100 bước

C. quay trái 90 độ, đi lùi 100 bước

D. quay trái 90 độ, tiến về trước 100 bước

Câu 3. Trong phần mềm Logo, câu lệnh có thể thực hiện được là: (0,5 điểm)

A. RePeaT 3 [FD 120 rt 120]

B. REPEAT 4 {FD 100 RT 90}

C. REPEAT 4 [FD 100, RT 90]

D. REPEAT 3 [FD 100; RT 120]

Câu 4. Trong phần mềm Logo, đáp án đúng của câu lệnh Logo bên dưới là:

PR 3 + 2 * 5 (0,5 điểm)

A. 25

B. 13

C. 6

D. 10

Câu 5. Trong phầm mềm soạn thảo, các thao tác em có thể thực hiện trong trình bày bảng là: (0,5 điểm)

A. xóa ô, cột và dòng

B. điều chỉnh độ rộng của cột và dòng

C. gộp và tách ô trong bảng

D. tất cả các ý trên điều đúng

Câu 6. Trong phần mềm trình chiếu, có mấy mức độ điều chỉnh tốc độ hiển thị hiệu ứng? (0,5 điểm)

A. hai mức: Slow: chậm, Fast: nhanh

B. hai mức: Medium: trung bình, Fast: nhanh

C. ba mức: Slow: chậm, Medium: trung bình, Fast: nhanh

D. bốn mức: Easy: dễ, Medium: trung bình, Difficult: khó, Very Hard: rất khó

Câu 7. Trong phần mềm Logo, để vẽ được hình bên dưới, em phải gõ lần lượt các lệnh như thế nào? (0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

A. RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100

B. LT 90 FD 100 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100

C. FD 100 RT 90 FD 50 LT 90 FD 100

D. FD 100 LT 90 FD 50 RT 90 FD 100

Câu 8. Lệnh: LABEL [Viet Nam]sẽ in gì trên màn hình Logo? (0,5 điểm)

A. hiển thị chữ: Viet

B. hiển thị chữ: Viet Nam

C. không hiển thị gì cả

D. lệnh không thực hiện được

B. Thực hành (6 điểm)

Câu 1. Hãy viết lệnh lặp trong Logo để điều khiển chú rùa vẽ hình 8 cạnh đều nhau có màu đỏ, nét vẽ là 4, mỗi cạnh có chiều dài là 100 bước đi của Rùa. Biết ban đầu chú rùa ở vị trí xuất phát, đầu hướng lên trên. (3 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Câu 2. Mở phần mềm Powerpoint, thực hiện yêu cầu sau: (3 điểm)

Lưu ý: Ở mỗi trang em phải chọn hiệu ứng và màu nền cho phù hợp

Lưu bài vào ổ đĩa D: với tên tệp là TÊN EM – LỚP

* Trang 1: Chọn bố cục Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

- Tiêu đề: CÁC LOÀI HOA ĐẸP

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

- Tác giả: Tên của em – lớp

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 20, kiểu chữ nghiêng.

* Trang 2: Chọn bố cục Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

- Tiêu đề: HOA ĐÀO

Yêu cầu: Sử dụng phông chữ Arial, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

- Nội dung:

+ Cột bên trái: Cây đào là cây cảnh quan trọng, tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc. Cây hoa đào có thể trồng chậu trang trí ngày Tết hoặc trồng làm cây cảnh trong vườn hay công viên.

+ Cột bên phải: Chèn hình ảnh cây đào.

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 2: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 3: đáp án A (0,5 điểm)

Câu 4: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 5: đáp án D (0,5 điểm)

Câu 6: đáp án C (0,5 điểm)

Câu 7: đáp án B (0,5 điểm)

Câu 8: đáp án B (0,5 điểm)

B. Thực hành (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)

Vẽ đúng hình bát giác sử dụng lệnh lặp: 3 điểm

Vẽ đúng nhưng không sử dụng lệnh lặp trừ 1 điểm.

Không đúng màu và nét vẽ theo yêu cầu trừ 0,5 điểm.

Câu 2. (3 điểm)

Trình bày, định dạng, chọn màu nền và hiệu ứng bài trình chiếu đúng yêu cầu: 3 điểm

Sai 2 lỗi trừ 0,5 điểm

* Tùy vào mức độ đạt được của học sinh mà giáo viên cho điểm.

Đề thi Tin học lớp 4 học kì 2 Số 3

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Trong phần mềm Logo,cấu trúc câu lệnh lặp có dạng:

A. Repeat n(Danh sách câu lệnh)

B. Repeat n[Danh sách câu lệnh]

C. Repeat n{Danh sách câu lệnh}

D. Repeat n<Danh sách câu lệnh>

Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để tạo hiệu ứng cho văn bản, em chọn đối tượng chứa văn bản cần tạo hiệu ứng, sau đó em chọn?

A. Home/Custom Animation

B. Insert/Custom Animation

C. Animations/Custom Animation

D. Design/Custom Animation

Câu 3: Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính (10 + 5) : 2 + 5 x 3, em gõ lệnh:

A. Print (10 + 5) : 2 + 5 x 3

B. Label (10 + 5) : 2 + 5 x 3

C. Label 10 + 5 / 2 + 5 * 3

D. Print (10 + 5) / 2 + 5 * 3

Câu 4: Trong phần mềm Logo, Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

A. CS REPEAT 7[ FD 100 RT 360/7]

B. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/5]

C. CS REPEAT 6[ FD 100 RT 360/6]

D. CS REPEAT 5[ FD 100 RT 360/4]

Câu 5: Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào?

A. F7

B. F6

C. F5

D. F4

Câu 6: Trong phần mềm Logo, muốn rùa lùi 100 bước em dùng lệnh nào?

A. RT 100

B. LT 100

C. FD 100

D. BK 100

Câu 7: Trong phần mềm Logo, câu lệnh PR 10*5 cho kết quả là gì?

A. 105

B. 15

C. 50

D. 5

Câu 8: Câu lệnh viết chữ trong Logo là?

A. Label [ Nội dung ]

B. Lbel [ Nội dung ]

C. Labe [ Nội dung ]

D. Lebal [ Nội dung ]

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hành mở phần mềm Logo trên màn hình, chọn nét vẽ màu đỏ và gõ lệnh thực hiện vẽ hình như hình bên.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

C

D

B

C

D

C

A

Phần B: Thực hành: 6 điểm

- HS mở được phần mềm Logo (0.5 điểm).

- HS chọn được nét vẽ màu đỏ (2.0 điểm).

- HS vẽ được hình, chính xác về hình dạng và kích thước (3.5 điểm)

Đề thi Tin học lớp 4 học kì 2 Số 4

Trường Tiểu Học

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên:....................................

Năm học: .........

Lớp: 4....

Môn: Tin Học

Thời gian làm bài 40 phút

A. Lí thuyết (4 điểm) (20 phút)

Câu 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu A1.M 1. Trong phần mềm PowerPoint để thêm một trang trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào sau đây: (0,5 điểm)

A. Ctrl + N

B. Ctrl +I

C. Ctrl +M

D. Ctrl + I

Câu A2.M1. Trong phần mềm PowerPoint để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím nào sau đây: (0,5 điểm)

A. F5

B.F3

C. F2

D. F1

Câu A3.M2. Trong phần mềm PowerPoint để lưu bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào sau đây: (0,5 điểm)

A. Ctrl + B

B. Ctrl +I

C. Ctrl +U

D. Ctrl + S

Câu A4.M1. Trong phần mềm The Monkey Eyes để tạo màn chơi mới em nhấn phím? (0,5 điểm)

A. F5

B. F3

C. F2

D.F1

Câu A5.M1. (0,5đ) Chọn lệnh đúng để hiển thị chữ ”HELLO” trên sân chơi

A. Label HELLO

B. Label[ HELLO]

C. Label”HELLO”

D. PR HELLO

Câu A6. M2. (0,5đ) Lệnh Repeat 3[fd 100 rt 360/3] vẽ được hình nào dưới đây:

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 4

Câu A7. M1: Điền hành động của Rùa vào ô theo mẫu (1 điểm)

Thứ tự

Lệnh

Hành động của Rùa

1

FD n

2

BK n

3

LT k

4

RT k

5

HT

6

ST

7

Home

8

Clean

Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi

9

PU

10

CS

11

PD

B. Thực hành (6 điểm)( 20 phút)

Câu B1.M3 Tạo một trang trình chiếu với nội dung và yêu cầu như sau: (2 điểm)

- Dòng tiêu đề: “CHIẾC XE ĐẠP”

Yêu cầu: Sử dụng hiệu ứng Blinds, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ tùy chọn.

- Phần nội dung: Chèn vào hình ảnh một chiếc xe đạp

Yêu cầu: Trong mục More Motion Paths, sử dụng hiệu ứng Diagonal Up Right.

Câu B2.M2: Viết lệnh để Logo thực hiện tính các biểu thức sau: ( 1điểm)

a> 10 + 50 x (7 – 5) – 10

b> (30 : 2 – 5 x 2) x 5 - 10

Câu B3.M4: Sử dụng câu lệnh lặp trong phần mềm logo để vẽ hình sau: ( 3 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Tin lớp 4

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC LỚP 4

Phần A. Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

1. C (0,5 điểm)

2. A (0,5 điểm)

3. D (0,5 điểm)

4. C (0,5 điểm)

5. B (0,5 điểm)

6. A (0,5 điểm)

Câu 2. (2 điểm) (mỗi ý đúng 0,1 điểm)

Thứ tự

Lệnh

Hành động của Rùa

1

FD n

Tiến về trước n bước

2

BK n

Lùi lại sau n bước

3

LT k

Quay trái k độ

4

RT k

Quay phải k độ

5

HT

Rùa ẩn mình

6

ST

Rùa hiện mình

7

Home

Về vị trí xuất phát

8

Clean

Xóa sân chơi, Rùa ở vị trí hiện tại

9

PU

Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa)

10

CS

Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi

11

PD

Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ)

Phần B. Thực hành (5 điểm)

Câu B.1: (1 điểm)

- Hs làm đúng một yêu cầu (0,5 điểm)

Câu B. 2: (1 điểm)

Học sinh gõ đúng 1 dòng được 0.5 điểm

a> Pr 10 + 50 * (7 – 5) – 10

b> Pr (30 / 2 – 5 * 2) * 5 - 10

Câu B. 3: (3 điểm)

- Vẽ hình vuông to:

Repeat 4[fd 100 rt 90]

Viết đúng câu lệnh vẽ hình vuông to được 1đ

- Vẽ hình vuông nhỏ

Pu fd 25 rt 90 fd 25 pd

Viết đúng câu lệnh được 1đ

Repeat 4[fd 50 rt 90]

Viết đúng câu lệnh được 1 đ

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch

kiến thức,

kĩ năng

(Chủ đề)

Số câu &

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ %

TNKQ

TN TL

TNKQ

TN TL

TNKQ

TN

TL

TNKQ

TN

TL

Tổng điểm

%

Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

1

Số điểm

1

0,5

2

2,5

25

Phần mềm The Monkey Eyes

Số câu

1

Số điểm

0,5

0,5

5

Logo

Số câu

1

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

3

7

70

Tổng

Số câu

4

1

2

1

1

1

10

100

Số điểm

2

1

1

1

2

3

10

100

2. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều năm 2023

3. Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4 năm 2023

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán; đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt; đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh,...

Đánh giá bài viết
467 124.087
13 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hong Hai Nguyen
  Hong Hai Nguyen

  🤯

  Thích Phản hồi 09/05/22
  • Hong Hai Nguyen
   Hong Hai Nguyen

   :0


   Thích Phản hồi 09/05/22
   • Huy Nguyễn Xuân
    Huy Nguyễn Xuân

    ê bạn


    Thích Phản hồi 12/05/22
    • Huy Nguyễn Xuân
     Huy Nguyễn Xuân Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4


     Thích Phản hồi 12/05/22
     • Huy Nguyễn Xuân
      Huy Nguyễn Xuân

      ê 


      Thích Phản hồi 21/05/22
      • Huy Nguyễn Xuân
       Huy Nguyễn Xuân Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

        câu này làm thế nào


       Thích Phản hồi 21/05/22
       • Huy Nguyễn Xuân
        Huy Nguyễn Xuân

        câu này làm thế nào hả        Thích Phản hồi 21/05/22
        • Huy Ha Gia
         Huy Ha Gia

         Fd 100 rt 90 fd 100 lt 90 pu fd 200 pd lt 90 fd 100 rt 90 fd 100

         Thích Phản hồi 09:22 12/05
       • Huy Ha Gia
        Huy Ha Gia

        \(UwU)/

        Thích Phản hồi 09:17 12/05
        • Huy Ha Gia
         Huy Ha Gia

         😎


         Thích Phản hồi 09:18 12/05
         • Huy Ha Gia
          Huy Ha Gia

          Dễ quá! Tớ chắc chắn tôi sẽ đuợc điểm cao.

           

          Thích Phản hồi 09:20 12/05

          Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin Học

          Xem thêm