Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Thư viện đề thi lớp 4 mời các bạn tham khảo bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án năm 2024 dưới đây. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 4 Global success

Circle the odd one out

1. A. peacock

B. tiger

C. dance

D. hippo

2. A. cinema

B. pharmacy

C. zoo

D. kangaroo

3. A. foggy

B. weather

C. sunny

D. cloudy

4. A. face

B. chubby

C. slim

D. tall

5. A. hospital

B. airport

C. school

D. actor

Choose the correct answer

1. Linh: What’s your favourite place, Hung?

Hung: I like reading books. So my favourite place is _____________.

A. a bookshop

B. a cinema

C. a supermarket

D. a toy shop

2. John is short _____________ his sister is tall.

A. but

B. or

C. and

D. so

3. The picture are _____________ the wall.

A. on

B. in

C. to

D. under

4. What _____________ your father look like?

A. do

B. does

C. is

D. are

5. My brother and I _____________ the floor at the weekend.

A. help

B. wash

C. watch

D. clean

Còn tiếp

 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World 

 

Look and complete the words

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World

1. t e _ c _ e _

2. _ a _ _

3. _ i _ _ s a _ r

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách Wonderful World

4. f _ _ n _ a _ n

5. s t _ _ n g

6. _ _ r _ o _ t

Choose the correct answer

1. They …………….. at the museum yesterday.

A. are

B. was

C. were

D. do

2. My sister likes ……………. to new places on holiday.

A. fly

B. to fly

C. flies

D. flying

3. He’d like ……………. Cuc Phuong National Park

A. visit

B. visiting

C. to visit

D. visits

4. My mother works in a hospital. She take care ……………. people.

A. in

B. of

C. on

D. with

5. Student can’t ……………. the computers in English lessons.

A. use

B. used

C. uses

D. using

Còn tiếp 

Bộ đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 4 

Trọn bộ đề thi và đáp án có trong file tải về. Mời bạn đọc click chọn Tải về để download tài liệu.

Mời các bạn tải toàn bộ đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Chia sẻ, đánh giá bài viết
912
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trang Trần
  Trang Trần

  cho em xin file nghe với ạ


  Thích Phản hồi 07/04/21
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe của bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh em nhé. Mời em tham khảo thêm nhiều bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có file nghe khác trên VnDoc.com

   Thích Phản hồi 02/05/21

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm
Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án