Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Theme 5 - 8 giúp các em nhắc lại kiến thức hiêu quả.

I. Read and match. 

AB
1. Geta. Dinner
2. Eatb. to bed
3. Doc. up
4. God. sports
5. Playe. homework

II. Fill the blanks. 

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play chess? - Yes, I can.

5. She is ______ a picture

6. _____ do you want to be? - I want to be ____ singer.

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her _____? - She is _______ engineer.

III. Reorder the words. 

1. your/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. wants/ teacher/ She/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. shoes/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. yesterday/ What/ she/ did/ do/ ?

_____________________________

5. want/ Where/ Linda/ does/ go/ to/?

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - d;

II. Fill the blanks.

1. When is your ________birthday_________?

2. It is __in___ December.

3. What do you want ___to do__ in the morning?

4. ___Can___ you play chess? - Yes, I can.

5. She is ___drawing___ a picture

6. ___What__ do you want to be? - I want to be ___a_ singer.

7. _______How much____ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her __job___? - She is ___an____ engineer.

III. Reorder the words.

1 - What is your job?

2 - She wants to be a teacher.

3 - How much are the shoes?

4 - What did she do yesterday?

5 - Where does Linda want to go?

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh sách i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 4.062
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm