Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 i-Learn Smart Start có đáp án

Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Theme 5 - 8 giúp các em nhắc lại kiến thức hiêu quả. 

I. Read and match. 

A B
1. Get a. Dinner
2. Eat b. to bed
3. Do c. up
4. Go d. sports
5. Play e. homework

II. Fill the blanks. 

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in; 

1. When is your _________________?

2. It is _____ December. 

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play chess? - Yes, I can. 

5. She is ______ a picture

6. _____ do you want to be? - I want to be ____ singer. 

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong. 

8. What is her _____? - She is _______ engineer. 

III. Reorder the words. 

1. your/ What/ job/ is/ ?

_____________________________

2. wants/ teacher/ She/ be/ to/ a/ ./

_____________________________

3. shoes/ How/ the/ much/ are/ ?

_____________________________

4. yesterday/ What/ she/ did/ do/ ?

_____________________________

5. want/ Where/ Linda/ does/ go/ to/?

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - d;

II. Fill the blanks.

1. When is your ________birthday_________?

2. It is __in___ December.

3. What do you want ___to do__ in the morning?

4. ___Can___ you play chess? - Yes, I can.

5. She is ___drawing___ a picture

6. ___What__ do you want to be? - I want to be ___a_ singer.

7. _______How much____ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her __job___? - She is ___an____ engineer.

III. Reorder the words.

1 - What is your job?

2 - She wants to be a teacher.

3 - How much are the shoes?

4 - What did she do yesterday?

5 - Where does Linda want to go?

Trên đây là Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh sách i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.766
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm