Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 I-learn smart start grade 4 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 mới thường gặp giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

* Xem thêm: Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021

Read and match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What do you want to be?

a. I planted some seeds

2. What’s he doing?

b. I want to be a pilot

3. What does a firefighter use?

c. No, thanks.

4. What’s her job?

d. He’s talking on the phone

5. What is the weather like?

e. I want to swim.

6. What did you do yesterday?

f. A firefighter use a hose.

7. Do you want to have a picnic?

g. Yes, pretty well.

8. What do you want to do?

h. She’s a nurse.

9. Can you play guitar well?

i. It’s sunny

10. When’s your birthday?

j. It’s half past one

11. What time is it?

k. It’s in March

Read and write

Where do you want to go in Vietnam?

My name is Linh. My family is planning a holiday. I want to go to Da Lat and see the waterfalls. My cousin Kim says she wants to go to Ha Long Bay and see the big rocks. My dad says he wants to go to Sa Pa and see the mountains. My mom says she wants to go to Hoi An and see the old houses. Now we don't know where to go!

1. Kim wants to go to Ha Long Bay and see ………………………………..

2. Linh's Dad wants to go to …………… and see the mountains.

3. Linh wants to go to Da Lat and see ……………………..

4. ………………………wants to go to Hoi An and see the old houses

Circle “True” or “False”

Lucy goes shopping at the market. She sees some candy that is 10,000 dong. A postcard is 20,000 dong. A hand fan costs 25,000 dong. Lucy buys two pens that are 8,000 dong.

The note says

1. The candy is 10,000 dong. True/False

2. A postcard is 40,000 dong. True/False

3. A hand fan is 25,000 dong. True/False

4. A pen is 8,000 dong. True/False

Rewrite

a. badminton? / Can / play / you ……………………………………………………………..

b. .in / We / use / don’t / Vietnam. / dollars………………………………………………………………

c. .candy? / How much / the / is…………………………………………………………….

d. .want / soccer player. / I / a / be / to …………………………………………………………

e. .using / a / I’m / computer. …………………………………………………………………………

f. .hammer / A / a/ builder / uses………………………………………………………………………

g. doctor. / He/ people / He’s / sick / a / helps……………………………………………

Đáp án Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021

Read and match

1 - b; 2 - d; 3 - f; 4 - h; 5 - i; 6 - a;

7 - c; 8 - e; 9 - g; 10 - k; 11 - j;

Read and write

1 - big rocks;

2 - Sa Pa;

3 - waterfalls;

4 - Linh's mom;

Circle “True” or “False”

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False;

Rewrite

a - Can you play badminton?

b - We don't use dollar in Vietnam.

c - How much is the candy?

d - I want to be a soccer players.

e - I'm using a computer.

f - A builder uses a hammer.

g - He's a doctor. He helps sick people.

Download Đề thi và đáp án đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 tại: Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 sách i-Learn Smart Start có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
15 9.204
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm