Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Từ vựng tiếng Anh 4 Unit 1 Nice to see you again

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 4: Nice to see you again dưới đây. Từ mới Unit 1 tiếng Anh lớp 4 bao gồm đầy đủ cách phiên âm, định nghĩa và ví dụ cụ thể giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh Unit 1 hiệu quả. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Từ mới/ Word Định nghĩa/ Meaning Ví dụ/ Example
morning (n) ['mɔ:niŋ] buổi sáng

I get up at 6:00 in the morning.

Tôi thức dậy lúc 6 giờ vào buổi sáng.

Good morning chào buổi sáng

Good morning class.

Chào buổi sáng cả lớp.

afternoon (n) [a:fte’nu:n] buổi chiều

I play football in the afternoon.

Tôi chơi bóng đá vào buổi chiều.

Good afternoon

chào buổi chiều

Good afternoon teacher.

Chào cô buổi chiều ạ.

evening (n) [’i:vnig] buổi tối

I have dinner at 8:00 in the evening.

Tôi ăn tồi lúc 8 giờ vào buổi tối.

Good evening chào buổi tối

Good evening everyone.

Chào buổi tối tất cả mọi người.

goodbye (n) /gʊd'bai/ chào tạm biệt

Goodbye teacher.

Chào tạm biệt thầy /cô giáo.

again (adv) [o’gein] lại, nữa

See you again.

Hẹn gặp lại.

see (v) [si:] gặp, nhìn thấy

Nice to see you again.

Rất vui khi gặp lại bạn.

Good night (idiom)  Chúc ngủ ngon

Good night, Mum.

Chúc mẹ ngủ ngon.

pupil (n) [’pju:pl] học sinh

The pupil is in class.

Học sinh ở trong lớp.

England (n) ['iɳglənd]

nước Anh

She is from England.

Cô ấy đến từ nước Anh.

hometown (n) [houm'taun]

thị trấn, quê hương

Viet Nam is my hometown.

Việt Nam là quê hương của tôi.

later ['leite]

sau

See you later.

Hẹn gặp bạn sau.

meet (v) [mi:t]

gặp

Nice to meet you.

Rất vui được gặp bạn.

tomorrow (n) [tə'mɒrəʊ]

ngày mai

See you tomorrow.

Hẹn gặp bạn ngày mai.

Primary School ['praiməri ‘sku:l]

trường Tiểu học

I study at Cau Giay Primary School.

Tôi học tại trường Tiểu học Cầu Giấy.

Trên đây là Lý thuyết Từ mới Anh văn lớp 4 Unit 1 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
88 14.613
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm