Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?

Từ vựng tiếng Anh 4 Unit 3: What day is it today?

Mời các bạn vào tham khảo và tải về Từ vựng tiếng Anh Unit 3 lớp 4 What day is it today? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm các từ mới cần thiết cho giờ học hiệu quả đồng thời cũng bổ sung vào kho từ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra hay bài thi của bạn.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 3 lớp 4 tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Từ mới/ Word Cách phát âm Định nghĩa/ Meaning Ví dụ/ Example
1. English   /ˈɪŋɡlɪʃ/ (n) môn tiếng Anh

We have English. Chúng ta có (học) môn tiếng Anh.

2. Monday  /ˈmʌndeɪ/ (n) thứ Hai

I learn English on Monday. Tôi học Tiếng Anh vào thứ Hai.

3. Tuesday 

/’tju:zdeɪ/

(n) thứ Ba We have Maths on Tuesday. Chúng tôi có môn Toán vào thứ Ba
4. Wednesday  /ˈwenzdeɪ/ (n) thứ Tư She goes to school on Wednesday. Cô ấy đi học vào thứ Tư.
5. Thursday  /ˈθɜːzdeɪ/ (n) thứ Năm

I have many lessons on Thursday. Tôi có nhiều bài học vào thứ Năm.

6. Friday  /ˈfraɪdeɪ/ (n) thứ Sáu

My friend has English, Maths and Art on Friday. Bạn của tôi có Tiếng Anh, Toán và Mỹ thuật vào thứ Sáu.

7. Saturday  /ˈsætədeɪ/ (n) thứ Bảy They don’t go to school on Saturday. Họ khòng đi học vào thứ Bảy.
8. Sunday  /ˈsʌndeɪ/ (n) Chủ nhật Everyone is in the house on Sunday. Mọi người ở nhà vào Chủ nhật.
9. Weekday /’wi:kdeɪ/ (n) Ngày trong tuần I go to school all weekdays. Tôi đi học các ngày trong tuần.
10. weekend /ˌwiːkˈend/ (n) cuối tuần

I don’t go to school at the weekend.

Tôi không đi học vào cuối tuần.

11. today  /təˈdeɪ/ (n) hôm nay

It is fine today. Hôm nay thời tiết đẹp.

12. date  /deɪt/ (n) ngày trong tháng (ngày, tháng)

What’s the date today? Hôm nay ngày mấy?

13. school day /sku:l deɪ/ Ngày đi học

 

14. guitar
/ɡɪˈtɑː(r)/
(n) đàn ghi ta

I play the guitar. Tôi chơi đàn ghi ta.

15. grandparents /ˈɡrænpeərənt/ (n) ông bà

I visit my grandparents in the morning. Tôi viếng thăm ông bà vào buổi sáng.

Thực hiện bài ôn tập từ vựng Unit 3 tại: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today? CÓ ĐÁP ÁN

Trên đây là Vocabulary - Từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 4 mới What day is it today?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
65 7.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm