Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 2 lớp 4 I'm from Japan

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 lớp 4 chi tiết tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

I. Từ vựng Unit 2 lớp 4 I'm from Japan đầy đủ nhất

Từ mới/ WordĐịnh nghĩa/ MeaningVí dụ/ Example
1. America [ə'merikə](n)  nước Mỹ

They grow up in America.

Họ lớn lên ở Mỹ.

2. American [ə'merikən](n) người Mỹ

They are America.

Họ là người Mỹ.

3. Viet Nam ['vietnam](n) nước Việt Nam

I live in Vietnam.

Tôi sống ở Việt Nam.

4. Vietnamese [vietna'mi:z](n) người Việt Nam

I am Vietnamese.

Tôi là người Việt Nam.

5. England ['iɳglənd](n) nước Anh (Vương quốc Anh)

She likes England.

Cô ấy thích nước Anh.

6. English ['iηgli∫](n) người Anh

We are English.

Chúng tôi là người Anh.

7. Australia [ɔs'treiljə](n) nước Úc

There are lots of pets in Australia.

Có nhiều vật nuôi ở Úc.

8. Australian [os’treilion](n) người Úc

He is Australian.

Cậu ấy là người Úc.

9. Japan [dʒə'pæn](n) nước Nhật

Japan has many tall houses.

Japan có nhiều nhà cao tầng.

10. Japanese [dʒə'pæni:z](n) người Nhật

Sato is Japanese.

Sato là người Nhật.

11. Malaysia [ma'leizia](n) nước Mã-lai-xi-a

They are living in Malaysia.

Họ đang sống ở Mã-lai-xi-a.

12. Malaysian [ma'leizisn](n) người Ma-lai-xi-a

Hakim is Malaysian.

Hakim là người Mã-lai-xi-a.

13. from [from](pre) từ

Where are they from?

Họ đến từ đâu?

14. nationality [næ∫ə'nælət](n) quốc tịch

What nationality are you?

Bạn thuộc quốc tịch nào?

15. country ['kʌntri](n) quốc gia, đất nước

My country is Viet Nam.

Đất nước của tôi là Việt Nam.

II. Bài tập từ vựng Unit 2 lớp 4 I'm from Japan có đáp án

Đáp ứng nhu cầu học tốt tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 cũng như bài tập, ôn tập tiếng Anh theo từng chuyên đề, theo từng bài học khác nhau trong chương trình mới và chương trình cũ của bộ GD-ĐT.

1. Read and complete. 

NationNationality
1. Vietnam(1)____________
2. (2)___________Chinese
3. England(3)____________
4. (4)__________Japanese
5. The U.S(5)____________
6. France(6)____________
7. Malaysia(7)_____________

2. Fix the word.

1. AMEARICA

2. JAPPAN

3. THAILAEND

4. AUSTRAILIA

5. FROMD

6. COUNSTRY

7. FREANCH

3. Complete the word

1. J A _ A N E _ E

2. M A _ A Y _ I A

3. _ O R _ A

4. A _ S T _ A _ I A

5. A _ E _ I C A

4. Choose the odd one out.

1. a. English b. America c. Japan d. Vietnam

2. a. Good morning b. Goodnight c. Good evening d. Good afternoon

3. a. First b. Twice c. Four d. Ninth

4. a. Thursday b. October c. December d. January

5. a. birthday b. Tuesday c. Wednesday d. Sunday

5. Choose the correct answer.

1. Hakin is from _______ . Her personality is Malaysian.

a. Japan

b. America

c. Vietnam

d. Malaysia

2. A: Where are you from, Hakim?

B: ________________

a. Thank you.

b. Malaysia.

c. I'm Malaysian.

d. My name's Hakim.

3. We come from ________.

a. Australian

b. Australia

c. American

d. Vietnamese

4. I come from ______.

a. British

b. Britain

c. English

d. Vietnamese

5. What ________ are you? - I am Vietnamese.

a. nation

b. national

c. nationality

d. person

ĐÁP ÁN

1. Read and complete.

NationNationality
1. Vietnam(1)_____Vietnamese_______
2. (2)____China_______Chinese
3. England(3)_____English_______
4. (4)____Japan______Japanese
5. The U.S(5)______American______
6. France(6)____French________
7. Malaysia(7)____Malaysian_________

2. Fix the word.

1. AMERICA

2. JAPAN

3. THAILAND

4. AUSTRALIA

5. FROM

6. COUNTRY

7. FRENCH

3. Complete the word

1. JAPANESE

2. MALAYSIA

3. KOREA

4. AUSTRALIA

5. AMERICA

4. Choose the odd one out.

1 - a; 2 - b; 3 - b; 4 - a; 5 - a;

5. Choose the correct answer.

1 - d; 2 - b; 3 - b; 4 - b; 5 - c;

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Từ vựng tiếng Anh 4 Unit 2 I'm from Japan do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn có tiết học thành công. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

* Xem thêm lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan NEW

Từ vựng tiếng Anh (Vocabulary) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tiếng Anh cơ bản cũng như Tiếng Anh nâng cao và tiếng Anh giao tiếp thông dụng. Song song với nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, việc mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh giúp bạn đọc phát triển câu và vận dụng vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày hiệu quả.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan CÓ ĐÁP ÁN

Trên đây là Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 4 mới Im from Japan đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
131
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm