Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

Bài tập từ vựng Unit 2 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3) CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

A. China

B. Japan

C. Australia

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

A. China

B. Vietnam

C. Mexico

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

A. Australia

B. England

C. America

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

A. Brazil

B. Japan

C. Korea

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

A. Malaysia

B. Vietnam

C. England

Exercise 2: Look and write the correct words

Country

Nationality

1. Malaysia

: _______________________

2. Brazil

: _______________________

3. Vietnam

: _______________________

4. England

: _______________________

5. America

: _______________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I have lots of _____________ in Hanoi

A. friend

B. form

C. friends

D. country

2. Hi. I’m Hung. I’m from ______________.

A. American

B. America

C. Vietnam

D. Malaysian

3. What ______ are you?

A. national

B. nationalities

C. nationals

D. nationality

4. ________ is a peaceful city.

A. Vietnam

B. Sydney

C. England

D. Singaporean

5. Where do your _____________ live? - They live in Ho Chi Minh city

A. parents

B. parent

C. perents

D. parants

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: I’m from Japan

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

Exercise 2: Look and write the correct words

Country

Nationality

1. Malaysia

: Malaysian

2. Brazil

: Brazilian

3. Vietnam

: Vietnamese

4. England

: English

5. America

: American

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. D

4. B

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm