Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 4 Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 4 When's your birthday? Online

Bài tập unit 4 tiếng Anh 4 When's your birthday? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 4 When's your birthday? hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. ______ a cup of coffee on the table.
 • 2. Mai: It’s the twenty-second of August today. Lan: What’s the date tomorrow? Mai: __________.
 • 3. There _________ two laptops, two mobile phones and a bottle of water.
 • 4. What does Quan do on Sunday? - He often _______________.
 • 5. March is ___________ month of the year.
 • 6. ________? – It's twenty-sixth of August.
 • 7. Today is the ______ of October.
 • 8. His birthday is ____ the tenth of December.
 • 9. August is the eighth month _______ the year.
 • 10. Complete the words. O_TOB_R
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 1.056
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm