Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When's your birthday? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung tổng hợp đầy đủ ngữ pháp trọng tâm của bài, bên cạnh đó còn có ví dụ và lời dịch giúp các bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 SGK tiếng Anh 4 tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Ngữ pháp Unit 4 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

1. Hỏi và trả lời hôm nay là ngày bao nhiêu trong tháng

chúng ta thường sử dụng mẫu câu hỏi và đáp sau đây:

Hỏi:

(?) What is the date today?

Trả lời:

(+) It’s + tháng + ngày.

(+) It’s + the + ngày (số thứ tự) + of + tháng.

Example:

What is the date today? (Hôm nay là ngày mấy)

It’s October 9th. (Hôm nay là ngày 9 tháng 10)

It’s the 9th of October.

2. Hỏi và đáp về ngày sinh nhật của bạn là ngày nào

Khi chúng ta muốn hỏi ai đó sinh vào ngày nào hay sinh nhật lúc nào thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

When’s your/ her/ his birthday?

Ngày sinh của bạn/ cô ấy/ cậu ấy là khi nào?

Trả lời:

It’s + in + tháng.

Vào tháng...

It’s + on + the + ngày (dùng số thứ tự) + of + tháng.

Vào ngày... tháng…

* Để hỏi về nơi sinh, có thể dùng cấu trúc sau:

Hỏi:

Where’s your/ her/ his birthplace?

Nơi sinh của bạn/ cô ấy/ cậu ấy là ở đâu?

Trả lời

It’s + in + danh từ chỉ nơi chốn (nơi sinh)

Ex: When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the twelfth of May. Vào ngày 12 tháng Năm.

Where's your birthplace? Nơi sinh của bạn ở đâu?

It's in Khanh Hoa. Ở Khánh Hòa.

3. Dùng số thứ tự để chỉ các ngày trong tháng

1st - first2nd - second3rd _ third
4th _ fourth5th - fifth6th - sixth
7th - seventh8th - eighth9th _ ninth
10th - tenth11th - eleventh12th - twelfth
13th - thirteenth14th - fourteenth15th - fifteenth
16th - sixteenth17th - seventeenth18th - eighteenth
19th - nineteenth20th - twentieth21st - twenty -first
22nd - twenty - second23rd - twenty - three24th - twenty - forth
25th - twenty - fifth26th - twenty - sixth27th - twenty - seventh
28th - twenty - eighth29th - twenty - ninth30th - thirtieth
31st - thirtieth - first

4. Những câu nói chúc mừng bằng tiếng Anh

Happy birthday to you! Chúc mừng sinh nhật bạn!

Happy New Year! Chúc mừng năm mới!

Merry Chirstmas! Chúc mừng Giáng sinh!

Mẫu câu tặng quà hay vật dụng cho ai đó. Người tặng nói:

This gift/ cake/ hat... is for you.

Đấy là quà/ bánh/ mũ... tặng bạn.

Người nhận đáp:

Thank you very much.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Người tặng nói tiếp: Not at all. Không có chi.

5. Bài tập ngữ pháp unit 4 tiếng Anh lớp 4 What day is it today?

I. Read and match. 

AB
1. What is the date today?a. Yes, it is.
2. When's your birthday?b. His birthday is on the third of September.
3. Is today is Wednesday?c. It is the fifth of October.
4. When is Phong's birthday?d. Her birthday is on the fourth of April.
5. When is Lan's birthday?e. It is on the twenty-first of December.

II. Reorder the words. 

1. date/ What/ today/ the/ is/ ?

__________________________

2. When/ his/ is/ birthday/ ?

__________________________

3. sister's/ When/ your/ birthday/ is/ ?

__________________________

4. today/ Is/ birthday/ your/ ?

__________________________

5. on/ It's/ October/ the/ of/ tenth/ ./

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

AKEYB
1. What is the date today?1 -  ca. Yes, it is.
2. When's your birthday?2 - eb. His birthday is on the third of September.
3. Is today is Wednesday?3 - ac. It is the fifth of October.
4. When is Phong's birthday?4 - bd. Her birthday is on the fourth of April.
5. When is Lan's birthday?5 - de. It is on the twenty-first of December.

II. Reorder the words.

1. date/ What/ today/ the/ is/ ?

_____What is the date today?_______

2. When/ his/ is/ birthday/ ?

___When is his birthday?______

3. sister's/ When/ your/ birthday/ is/ ?

____When's your sister's birthday?______

4. today/ Is/  birthday/ your/ ?

_____Is today your birthday?___

5. on/ It's/ October/ the/ of/ tenth/ ./

______It's on the tenth of October.________

Trên đây là Lý thuyết Ngữ pháp Unit 4 SGK Tiếng Anh 4 mới What day is it today?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
36 13.316
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm