Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan nằm trong bộ đề để học tốt tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu lý thuyết cấu trúc tiếng Anh Unit 2 lớp 4 bao gồm toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh quan trọng chắc chắn sẽ giúp các em tổng hợp những kiến thức ngữ pháp Anh văn lớp 4 theo bài học hiệu quả.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 lớp 4 chi tiết tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

1. Hỏi bạn từ đâu tới bằng tiếng Anh 4

(?) Where are you from? = Where do you come from?

(+) I’m from + country. = I come from + country.

Example:

Where are you from?

I’m from Vietnam.

Where do you come from?

I come from England.

2. Hỏi ai đó từ đâu tới trong tiếng Anh 4

(?) Where is he/ she from? = Where does he/ she come from?

(+) He’s/ She's from + country. = He/ She + comes from + country.

Example:

Where is she from?

She is from China.

Where does he come from?

He comes from USA.

3. Hỏi quốc tịch của bạn bằng tiếng Anh 4 mới

(?) What nationality are you?

(+) I’m + nationality.

Example:

What nationality are you?

I’m Vietnamese.

4. Hỏi quốc tịch của ai đó trong tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

(?) What nationality is he/ she?

(+) He’s/ She’s + nationality.

Example:

What nationality is he? - He is Vietnamese.

5. Bài tập ngữ pháp Unit 2 lớp 4 I'm from Japan có đáp án

I. Read and match. 

AB
1. Where are you from?A. I am Vietnamese.
2. What nationality are you?B. She is English
3. Where does she come from?C. I'm from Vietnam.
4. What nationality is she?D. He is French.
5. What nationality is Peter?E. She comes from England.

II. Điền Am/ Is/ Are?

1. What nationality _____ Quan?

2. He _____ Vietnamese.

3. Where ____ your friends from?

4. They ____ from many different countries.

5. Where _____ Linda from?

6. She _____ from America.

7. ______ you from Vietnam?

8. Yes, I ______.

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

AKEYB
1. Where are you from?1 - CA. I am Vietnamese.
2. What nationality are you?2 - AB. She is English
3. Where does she come from?3 - EC. I'm from Vietnam.
4. What nationality is she?4 - BD. He is French.
5. What nationality is Peter?5 - DE. She comes from England.

II. Điền Am/ Is/ Are?

1. What nationality __is___ Quan?

2. He ___is__ Vietnamese.

3. Where __are__ your friends from?

4. They _are___ from many different countries.

5. Where __is___ Linda from?

6. She __is___ from America.

7. ____Are__ you from Vietnam?

8. Yes, I ___am___.

Trên đây là Lý thuyết Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh lớp 4 I'm from Japan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
29 9.341
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm