Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Tiếng Anh 4 Unit 2 I'm from Japan

Bài tập Unit 2 I'm from Japan sách tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

* Xem thêm hướng dẫn học tiếng Anh Unit 2 lớp 4 tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan FULL

Exercise 1: Read and answer:

Name: Nguyen Dieu Hoa

Hometown: Ho Chi Minh City, Viet Nam

School: Nguyen Hue Primary School

Class: 4a5

Name: John Smith

Hometown: London, England

School: International Primary School

Class: 4a1

1. What is the girl’s name?

2. Where is she from?

3. What is her school’s name?

4. What nationality is she?

5. What is the boy’s name?

6. Where is he from?

7. What is the name of his school?

8. What nationality is he?

Exercise 2: Write about you:

1. My name is

2. I am from

3. My school is

4. I’m in class

Exercise 3: Fill in the blank:

Viet Nam, Hello, Japan, Nam, Japanese, Vietnamese

Nam: (1) .................................... ,I’m Nam.

Akiko: Hi, (2) .................................... . I’m Akiko.

Nam: Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko?

Akiko: I’m from (3) .................................... . I’m (4) .................................... . And you?

Nam: I’m from (5) .................................... . I’m (6) .................................... .

Exercise 4: Read and match:

1. Where are you from?

1.

a. Nice to meet you, too.

2. How are you, Mai?

2.

b. Bye Hoa, see you tomorrow.

3. What nationality are you?

3.

c. She is Vietnamese.

4. What’s your name, please?

4.

d. Yes, come in.

5. Goodbye, Miss Hien.

5.

e. I’m very well, thank you. And you?

6. Hi, Hoa. It’s nice to meet you.

6.

f. I’m Peter.

7. Sorry, I’m late.

7.

g. I’m from France.

8. What nationality is your mother?

8.

h. I’m English.

Exercise 5: Choose the correct answer:

1. There .................................... three cats under the table. (is/ do/ does/ are)

2. She .................................... from Malaysia. (am/ is/ are/ i)

3. This is my friend. .................................... is Nam. (I / we/ she/ he)

4. Hakim is from Malaysia. .................................... nationality is Malaysian. (our/ my/ her/ his)

5. Nice to meet you, .................................... . (two, to, too, tu)

6. Where’s .................................... mother from? (you/ do/ does/ your)

7. How many books .................................... Lan have? (do/ is/ does/ are)

8. Linda is .................................... England. ( x/ a/ from/ an)

9. They are .................................... soccer in the playground. ( playing/ play/ plays/ playes)

10. Tony is from Australia. He is .................................... . (Australia/ Australias/ Autralia/ Australian)

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Read and answer:

1 - She is Hoa./ Her name is Hoa.

2 - She is from Ho Chi Minh city, Viet Nam.

3 - It is Nguyen Hue primary school.

4 - She is Vietnamese.

5 - He is John/ His name is John.

6 - He is from London, England.

7 - It is International Primary School.

8 - He is English.

Exercise 2: Write about you:

Học sinh tự trả lời về bản thân.

1 - My name is Le.

2- I am from Thai Binh, Vietnam.

3 - My school is Pham Don Le primary school.

4 - I’m in class 4A1

Exercise 3: Fill in the blank

1 - Hello; 2 - Nam; 3 - Japan; 4 - Japanese; 5 - Vietnam; 6 - Vietnamese;

Exercise 4: Read and match:

1 - g; 2 - e; 3 - h; 4 - f; 5 - b; 6 - a; 7 - d; 8 - c;

Exercise 5: Choose the correct answer:

1 - are; 2 - is; 3 - he; 4 - his; 5 - two;

6 - your; 7 - does; 8 - from; 9 - playing; 10 - Australian;

Download đề thi và đáp án: Đề luyện tập tiếng Anh Unit 2 lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm