Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có file nghe + đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có file nghe + đáp án năm 2020 - 2021 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới tới đây cũng như ôn tập những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 11 - 20 SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Chúc các bạn thi tốt!

* Xem thêm bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 tại:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 3

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

I. LISTENING

Click để nghe

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

Task 3. Listen and draw lines. There is one example (0).

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

II. READING AND WRITING

Task 1. A. Read and tick V or cross X. There are two examples.

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án

Task 2. Order the words. There is one example.

Example: kangaroos/like/I/much/very

I like kangaroos very much.

1. you/what/animal/want/to/do/see

___________________________________________?

2. to/he/tigers/see/wants/bears/and

___________________________________________.

3. like/fruit/eating/monkeys

___________________________________________.

4. they/because/she/zebras/likes/beautiful/are

___________________________________________.

5. animal/what’s/favourite/your

___________________________________________?

Task 3. Read and write YES or NO. There is one example (0).

Hi, my name is Quan. I wear different kinds of clothes for schooldays. On hot days at school, I often wear a cap, a T-shirt, a pair of shorts, a red scarf and a pair of sandals. On cold days, I usually wear a cap, a jacket over a jumper, a pair of trousers, a red scarf, a pair of socks and shoes. I like hot days because I can wear light clothes to school.

0. Quan wears different kinds of clothes for schooldays. YES

1. He wears wear a cap, a T-shirt, a pair of shorts on hot days. ______

2. He also wears a pair of socks and shoes on hot days. ______

3. He wears a jacket over a jumper, a pair of trousers on cold days. ______

4. He usually wears a pair of sandals on cold days, too. ______

5. He likes hot days because he can wear light clothes at home. ______

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick . There is one example.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

Task 2. Listen and tick V or cross X . There are two examples.

1 - X; 2 - V; 3 - V; 4 - V; 5 - X;

Task 3. Listen and draw lines. There is one example (0).

1 - C; 2 - E; 3 - D; 4 - B; 5 - A;

II. READING AND WRITING

Task 1. A. Read and tick V or cross X. There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X; 5 - V;

Task 2. Order the words. There is one example.

1 - What animal do you want to see?

2 - He wants to see tigers and bears.

3 - Monkeys like eating fruit.

4 - She likes zebras because they are beautiful.

5 - What’s your favourite animal?

Task 3. Read and write YES or NO. There is one example (0).

1 - Yes; 2 - No; 3 - Yes; 4 - No; 5 - No;

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có file nghe + đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
53 14.826
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm