Bài tập Am Is Are lớp 4 có đáp án

Bài tập Am Is Are tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 theo chủ đề, bài tập tiếng Anh động từ tobe hiện tại đơn lớp 4 có đáp án được VnDoc.com đăng tải bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả.

Tài liệu bài tập tiếng Anh 4 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mai.  

Fill in the blanks with am / are / is.

1. I ______ a pupil.

2. He ______ thirsty.

3. She ______ unhappy.

4. We ______ early.

5. They ______ from France.

6. It ______ very hot today.

7. She ______ in the bedroom.

8. We ______ playing computer games.

9. He ______ watching cartoons.

10. I ______ not feeling well.

11. It ______ a lion.

12. I ______ 25 years old.

13. She ______ from London.

14. We ______ friends.

15.You ______ a farmer.

16. He ______ late.

17. I ______ very hungry.

18. She ______ Japanese.

19. It ______ so cold.

20. Chris ______ 16 today.

II. Change these sentences in Exercise I into the negative form

ĐÁP ÁN

Fill in the blanks with am / are / is.

1. I ___am___ a pupil.

2. He ___is___ thirsty.

3. She ___is___ unhappy.

4. We __are____ early.

5. They ___are___ from France.

6. It ___is___ very hot today.

7. She ___is___ in the bedroom.

8. We __are____ playing computer games.

9. He ____is__ watching cartoons.

10. I ___am___ not feeling well.

11. It __is____ a lion.

12. I __am____ 25 years old.

13. She __is____ from London.

14. We ___are___ friends.

15.You ___are___ a farmer.

16. He ___is___ late.

17. I ____am__ very hungry.

18. She ___is___ Japanese.

19. It __is____ so cold.

20. Chris ___is___ 16 today.

II. Change these sentences in Exercise I into the negative form

1. I am not a pupil.

2. He isn't thirsty.

3. She isn't unhappy.

4. We aren'tearly.

5. They aren't from France.

6. It isn't very hot today.

7. She isn't in the bedroom.

8. We aren't playing computer games.

9. He isn't watching cartoons.

10. I am not not feeling well.

11. It isn't a lion.

12. I am not 25 years old.

13. She isn't from London.

14. We aren't friends.

15.You aren't a farmer.

16. He isn't late.

17. I am not very hungry.

18. She isn't Japanese.

19. It isn't so cold.

20. Chris isn't 16 today.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 về To be Am Is Are có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau như:

Các thì trong tiếng Anh lớp 4

Bài tập đoạn văn tiếng Anh lớp 4 năm 2021

Bài tập Điền từ tiếng Anh lớp 4

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo và download tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 1.624
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm