Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 4 Activities Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 4 Activities có đáp án

Bài tập tiếng Anh 4 i Learn Smart Start unit 4 Activities có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct words.
 • 1. You can go here to swim or play water sports.
 • 2. It is usually in a supermarket. You can play many games here.
 • 3. You can go here to read books or study.
 • 4. People go to this place to watch football matches.
 • 5. People often go her for a walk or ride a bike.
 • 6. My mother go her to buy everything for my family.
 • 7. My friend, Phuong likes ______ photos.
 • 8. When does your family often have a picnic?
 • 9. Lisa and Rose often talk together at the _________.
 • 10. I can't swim. My brother teaches me how to swim at the _______________.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.274
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm