Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4

Bài tập đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh lớp 4

Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4 ôn tập tiếng Anh lớp 4 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm các bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Xem thêm: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 4 MỚI

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Ôn tập đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Reading 1

Sasha and Adam go home after school. Adam throws his backpack on the kitchen floor. Then he pours himself a glass of milk. He eats a snack while he plays a game. Sasha tosses her backpack on her bed. She gets herself a glass of milk and a snack. Then Sasha starts her homework. She likes to finish her homework before supper. Adam needs a break after school. He does his homework after supper. They both work at the kitchen table.

1. Which one is true about Adam?

A. He puts his backpack on his bed

B. He takes a break after school

C. He does his homework before supper

2. What do Adam and Sasha do before supper that is the same?

A. They both do their homework

B. They both drink milk

C. They both play games

3. What does Sasha do after school that is different from Adam?

A. Sasha plays a game, but Adam does not

B. Sasha eats a snack, but Adam does not

C. Sasha does her homework before supper, but Adam does not

Reading 2

What looks like a bear and makes noises like a sheep? A giant panda! There are very few pandas in the world. They live only in bamboo forests. Bamboo is a tall grass that looks like a thin tree. Pandas eat lots of it. They eat bamboo 12 hours a day.

Pandas are very small when they are born. Baby pandas are about the size of a stick of butter. Their skin is pink, and they have short white hair. Then baby pandas get black spots on their skin. Black fur will grow on those spots.

1. What is the story mostly about?

A. What pandas eat

B. Facts about pandas

C. Bamboo forests

2. Which one is true about pandas?

A. They growl like a bear

B. They can live anywhere

C. They eat for many hours during the day

3. Which one is true about baby pandas?

A. They first have black spots, and then they have black fur

B. They are born with some black fur and some white fur

C. They are very big when they are born

Reading 3

You have three kinds of teeth. Each kind of tooth is a different shape. Each shape helps you eat your food. Your flat front teeth are good for biting into food. Your flat front teeth are good for biting into food. Your pointy teeth are sharp. They are good for tearing food. Big teeth are at the back of your mouth. They are wide and strong. These big teeth mash food to make it smaller. They are used for chewing food, too.

1. What is the story mostly about?

A. using your front teeth to bite food

B. how different - shaped teeth do different things

C. why you need to care for your teeth

2. What is the job of your sharp teeth?

A. to chew food

B. to bite into food

C. to tear food

3. Which teeth do you use to chew?

A. your big, wide teeth

B. your sharp teeth

C. your flat front teeth

Reading 4 Read the passage and answer the question.

Hi, my name is Phong. I go to school from Monday to Saturday morning. I have Maths and Vietnamese everyday. I have English on Monday, Wednesday and Saturday. I have Art on Friday afternoon. I have PE on Thursday and Saturday morning. I have Music on Monday and Thursday afternoon. What about you?

1. What’s his name? ……………………………………………

2. When does he have Art? ……………………………………………

3. How often does he have English? ……………………………………………

4. What subjects does he have on Monday? ……………………………………………

5. How often does he have PE? ……………………………………………

6. When does he have Music? ……………………………………………

7. How often does he have Maths? ……………………………………………

-The end-

Đáp án bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4

Reading 1

1. B

2. B

3. C

Reading 2

1. B

2. C

3. A

Reading 3

1. B

2. C

3. A

Reading 4 Read the passage and answer the question.

Hi, my name is Phong. I go to school from Monday to Saturday morning. I have Maths and Vietnamese everyday. I have English on Monday, Wednesday and Saturday. I have Art on Friday afternoon. I have PE on Thursday and Saturday morning. I have Music on Monday and Thursday afternoon. What about you?

1. What’s his name? ……His name is Phong………

2. When does he have Art? ………He has Art on Friday afternoon.………

3. How often does he have English? ……He has English three times a week.………

4. What subjects does he have on Monday? ……He has Maths, Vietnamese and English………

5. How often does he have PE? ………He has P.E twice a week.…………

6. When does he have Music? ……He has Music on Monday and Thursday afternoon.………

7. How often does he have Maths? ………He has Maths from Monday to Saturday.……

Trên đây là Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4 Bài đọc hiểu Tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân Tiếng Anh lớp 4, Tổng hợp về Thì Hiện Tại Đơn lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 5.040
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm