Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại đơn lớp 4

Tài liệu Thì hiện đơn cho học sinh lớp 4 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh nhắc lại lý thuyết trọng tâm về Thì hiện tại đơn - The Simple Present Tense và nhiều dạng bài tập về Thì hiện tai đơn tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Xem thêm: Lý thuyết Thì hiện tại đơn tiếng Anh lớp 4

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. Sara (be) a new student

________________________________________

2. It (be) nice to see you again.

________________________________________

3. How you (be) today?

________________________________________

4. The students (be) new here.

________________________________________

5. You (be) from Hong Kong?

________________________________________

6. Where these children (come) from? - They (come) from Canada.

________________________________________

7. Simon (like) England because it (have) Big Ben

________________________________________

8. He (help) his mom in the afternoon? - Yes, he (do).

________________________________________

9. She (go) to school on Monday? - Yes, she (do)

________________________________________

10. What your mother (do) at weekends? - I (play) with my friends

________________________________________

11. I (not/ have) got a new bike

________________________________________

12. Those (be) my friends. They (be) Mariana and Dora.

________________________________________

13. Today (be) Monday. I (visit) my grandparents today.

________________________________________

14. What time your children (go) to school?

________________________________________

15. I (be) in Class 4A and my cousins (be) in Class 4B.

________________________________________

Give the correct form of the verbs in bracket.

1. We (be) students in Duy Tan primary school.

___________________________________________

2. It (be) nice to meet you again.

___________________________________________

3. How you (be) today, Linda and Jennie?

___________________________________________

4. A new student (be) here.

___________________________________________

5. Lisa (be) from Thailand?

___________________________________________

6. Where Mark (come) from? - He (come) from Canada.

___________________________________________

7. Simon (like) Paris because it (have) Eiffel tower.

___________________________________________

8. she (help) her mom in the afternoon? - Yes, she (do).

___________________________________________

9. He (go) to school on Saturday? - Yes, he (do)

___________________________________________

10. What your mother (do) at weekends? - She (hang out) with her friends

___________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn lớp 4

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. Sara is a new student

2. It is nice to see you again.

3. How are you today?

4. The students are new here.

5. Are you from Hong Kong?

6. Where do these children come from? - They come from Canada.

7. Simon likes England because it has Big Ben

8. Does he help his mom in the afternoon? - Yes, he does.

9. Does she go to school on Monday? - Yes, she does

10. What does your mother do at weekends? - I play with my friends

11. I don’t have got a new bike

12. Those are my friends. They are Mariana and Dora.

13. Today is Monday. I visit my grandparents today.

14. What time do your children go to school?

15. I am in Class 4A and my cousins are in Class 4B.

Give the correct form of the verbs in bracket.

1. We (be) students in Duy Tan primary school.

______We are students in Duy Tan primary school._____

2. It (be) nice to meet you again.

______It is nice to meet you again._______

3. How you (be) today, Linda and Jennie?

______How are you today, Linda and Jennie?______

4. A new student (be) here.

_____A new student is here. _______

5. Lisa (be) from Thailand?

______Is Lisa from Thailand?__________

6. Where Mark (come) from? - He (come) from Canada.

____Where does Mark come from? - He comes from Canada__________

7. Simon (like) Paris because it (have) Eiffel tower.

____Simon likes Paris because it has Eiffel tower____

8. she (help) her mom in the afternoon? - Yes, she (do).

___Does she help her mom in the afternoon? - Yes, she does.____

9. He (go) to school on Saturday? - Yes, he (do)

___Does he go to school on Saturday? - Yes, he does___

10. What your mother (do) at weekends? - She (hang out) with her friends

___What does your mother do at weekends? - She hangs out with her friends____

Trên đây là Tổng hợp về Thì Hiện Tại Đơn lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 8.213
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm