Đề thi môn Toán lớp 4 học kì 1 Cánh Diều năm 2023

  • Dung lượng: Gồm Đề thi, Ma trận, Đáp án, Hướng dẫn chấm
  • Nội dung: Câu hỏi và bài tập bám sát chương trình học kì 1 lớp 4 SGK Cánh diều; bám sát theo Thông tư 27.
  • Hình thức: Trình bày theo cấu trúc đề thi, có sẵn phần dòng kẻ để làm bài, không cần chuẩn bị thêm giấy viết.
  • File tải: Gồm file Word (dễ sửa) và file PDF (dễ in).
  • Biên soạn: Tháng 12/2023