Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán Chân trời sáng tạo

  • Dung lượng: Gồm Đề thi, Ma trận, Đáp án, Hướng dẫn chấm
  • Nội dung: Các câu hỏi và bài tập bám sát chương trình nửa đầu học kì 2 lớp 4 sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. (bám sát theo Thông tư 27)
  • Hình thức: Trình bày theo cấu trúc đề thi, có sẵn phần dòng kẻ để làm bài, không cần chuẩn bị thêm giấy viết.
  • File tải: Gồm file Word và file PDF
  • Biên soạn: Tháng 3/2024