Giải Lịch sử 4 | Giải bài tập Lịch sử 4

Để học tốt môn Lịch sử lớp 4, ngoài việc hỗ trợ giải bài tập Toán 4, giải bài tập tiếng Việt 4, VnDoc còn cung cấp lời giải hay bài tập lịch sử 4 để các bạn tham khảo.

Bài 1: Nước Văn Lang

Bài 2: Nước Âu Lạc

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài 6: Ôn tập

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10: Chùa thời Lý

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)

Bài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28: Kinh thành Huế

Bài 29: Tổng kết

Ngoài ra, các em học sinh luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4SGK môn Khoa học 4, SGK Địa lí 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Giải bài tập Lịch Sử 4