Lịch sử 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Lịch sử 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) hướng dẫn chi tiết cách giải từng bài tập môn Lịch sử lớp 4 cho các em học sinh ôn tập, nắm được các kiến thức SGK Lịch sử 4. 

>> Bài trước: Lịch sử 4 bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Lịch sử 4 Bài 4 trang 19, 20

Bài 1 trang 19 Lịch sử 4

Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược.

Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sách liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị cùng nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định bắt và giết hại.

Hai Bà Trưng càng quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà. Oán hận trước ách đô hô của nhà Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng.

Bài 2 trang 20 Lịch sử 4

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo lược đồ trên

Trả lời:

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội); rồi từ Cổ Loa, tấn công Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), trung tâm của chính quyền đô hộ và giành thắng lợi.

>> Xem thêm: Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Lịch sử 4 Bài 4 trang 21

Bài 1 trang 21 Lịch sử 4

Em hãy kể lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh nào? Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào? Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa).

Trả lời:

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh: Đầu thế kỉ I, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Thái thú quận Giao Chì là Tô Định nổi tiếng tham lam, tàn bạo. Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sách liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị cùng nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định bắt và giết hại. Hai Bà Trưng càng quyết tâm khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội), Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) ; rồi từ Cổ Loa, tấn công Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), trung tâm của chính quyền đô hộ. Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết của cải, vũ khí, lo chạy thoát thân. Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu, mặc giả thường dân, lẩn vào đám tàn quân trốn về Trung Quốc.

Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khỡi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.

Bài 2 trang 21 Lịch sử 4

Em hãy nêu một tên phố, tên đường, đền thờ hoặc một địa danh nào đó nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Phố Hai Bà Trưng - Hà Nội

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Đường Hai Bà Trưng - TP. Hồ Chí Minh

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Đền thờ Hai Bà Trưng - Mê Linh (Hà Nội)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Tóm tắt Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

  • Mùa xuân năm 40, trên cửa sông Hát Môn Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa.
  • Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, tấn công Luy Lâu.
  • Trong vòng không đầy một tháng, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.
Đánh giá bài viết
143 19.347
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Nam
    Nguyễn Nam

    yes
    Thích Phản hồi 20:10 23/10

Giải bài tập Lịch Sử 4

Xem thêm