Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 4

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4 Chương 1. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 4

Bài 1. (trang 111 VBT Lịch Sử 4): Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng: Nguyên nhân Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa là:

Thi Sách (chồng bà Trưng Trắc) bị Tô Định bắt và giết hại.

Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.

Hài Bà Trưng căm thù quân xâm lược.

Lời giải:

Nguyên nhân Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa là:

Thi Sách (chồng bà Trưng Trắc) bị Tô Định bắt và giết hại.

X

Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước, trả thù nhà.

X

Hài Bà Trưng căm thù quân xâm lược.

Bài 2. (trang 11 VBT Lịch Sử 4): Quan sát lược đồ sau: Vẽ mũi tên chỉ đường tiến quân của nghĩa quân Hai Bà Trưng vào lược đồ.

Lời giải:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 4

Bài 3. (trang 12 VBT Lịch Sử 4): Chọn các từ ngữ: của cải, vũ khí, cạo râu, cắt tóc, đội mũ, đi giày, trốn về, Tô Định, mặc giả thường dân rồi điền vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp.

Lời giải:

Bị đòn bất ngờ, quân Hán không dám chống cự, bỏ hết vũ khí, của cải lo chạy thoát thân. Tô Định sợ hãi đã cắt tóc, cạo râu, đội mũ, đi giày lẩn vào đám tàn quân trốn về Trung Quốc.

Bài 4. (trang 12 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng. Sau bao nhiêu năm bị đô hộ, nhân dân ta giành lại được độc lập (tính từ năm 179 TCN đến năm 40)?

40 năm.

179 năm.

219 năm.

319 năm.

Lời giải:

Sau bao nhiêu năm bị đô hộ, nhân dân ta giành lại được độc lập (tính từ năm 179 TCN đến năm 40)?

40 năm.

179 năm.

X

219 năm.

319 năm.

Đánh giá bài viết
120 9.637
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm