Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 14

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 24, 25 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 14

Bài 1. (trang 24 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

a) Trước khi vào xâm lược nước ta, quân Mông – Nguyên đã:

Tung hoành khắp Châu Á.

Tung hoành khắp Châu Âu.

X

Tung hoành khắp Châu Á, châu Âu.

Tung hoành khắp thế giới.

b) Trả lời câu hỏi của vua Trần tại Hội nghị Diên Hồng: "Nên đánh hay nên hòa", tiếng hô đồng thanh "Đánh" là của:

Trần Thủ Độ

Trần Hưng Đạo.

X

Các bô lão ở Hội nghị Diên Hồng.

Nhân dân

Bài 2. (trang 25 VBT Lịch Sử 4): Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho thích hợp.

Lời giải:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 14

Bài 3. (trang 25 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền các từ ngữ: rút khỏi kinh thành, tấn công, điên cuồng, không tìm thấy, đói khát, mệt mỏi vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.

Lời giải:

Cả ba lần, trước cuộc tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đều chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long. Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, nhưng không tìm thấy một bóng người, một chút lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát.

Bài 4. (trang 25 VBT Lịch Sử 4): Hãy hoàn thành bảng sau:

Lời giải:

Lần thứ

Kết quả đánh địch của quân dân nhà Trần

Nhất

Cắm cổ rút chạy, không còn hung hăng cướp phá như khi vào xâm lược.

Hai

Tướng giặc Thoát Hoan phải chui vào ống đồng thoát thân

Ba

Chặn đường rút lui của giặc, dùng kế cắm cọc gỗ để tiêu diệt chúng trên sông Bạch Đằng

Đánh giá bài viết
98 7.625
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm