Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (938) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4 Chương 1.

>> Bài trước: Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 1. (trang 12 VBT Lịch Sử 4)

 Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

 

Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Nội)

 

Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ

 

Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán.

Lời giải:

 

Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Nội)

X

Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ

X

Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán.

Bài 2. (trang 12 VBT Lịch Sử 4)

Hãy chọn các từ ngữ: thủy triều, cắm, che lấp, nhử, khiêu chiến, nhô lên, mai phục, va vào cọc nhọn, hiểm yếu rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi thủy triều ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thủy triều lên, nước che lấp các cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc.

Chờ lúc thủy triều xuống, khi hàng nghìn cọc nhọn nhô lên quân ta mai phục hai bên bờ sông đổ ra đánh quyết liệt. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, thuyền giặc chiếc bị thủng, chiếc bị vướng vào cọc nên không tiến, không lùi được. Quân ta tiếp tục truy kích, quân Nam Hán chết đến quá nữa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Bài 3. (trang 13 VBT Lịch Sử 4)

Quan sát tranh sau và cho biết, tranh mô tả điều gì?

Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng:

 

Cảnh thuyền giặc vào sông Bạch Đằng lúc thủy triều lên.

 

Cảnh thuyền giặc ở sông Bạch Đằng lúc thủy triều xuống.

 

Cảnh thuyền giặc ở trên biển

Lời giải:

 

Cảnh thuyền giặc vào sông Bạch Đằng lúc thủy triều lên.

X

Cảnh thuyền giặc ở sông Bạch Đằng lúc thủy triều xuống.

 

Cảnh thuyền giặc ở trên biển

Bài 4. (trang 13 VBT Lịch Sử 4)

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) đã chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc. Theo em, hơn một nghìn năm đó được tính từ năm nào? Hãy đánh dấu x vào trống trước năm em chọn.

 

Năm 40

 

Năm 248

 

Năm 179 TCN

Lời giải:

 

Năm 40

 

Năm 248

X

Năm 179 TCN

Đánh giá bài viết
109 16.744
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm