Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 10: Chùa thời Lý

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 10

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 10: Chùa thời Lý có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 19, 20 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4 Chương 1. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 10

Bài 1. (trang 19 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước những ý đúng.

Lời giải:

a) Những điều gì của Đạo Phật dân ta thấy phù hợp và tiếp thu?

X

Dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau.

Dạy người ta phải tranh giành, không nhường nhịn đồng loại.

X

Dạy người ta phải giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật.

Dạy người ta thờ ơ với mọi người xung quanh.

b) Những người đã tham gia đóng góp xây dựng chùa ở thời Lý là:

X

Vua quan nhà Lý

Binh lính

X

Nhân dân các làng xã.

c) Thời Lý chùa là nơi:

X

Tu hành của các nhà sư.

X

Trung tâm văn hóa của làng, xã

Mọi người hội họp.

X

Tế lễ của Đạo Phật.

Bài 2. (trang 19 VBT Lịch Sử 4): Quan sát các hình dưới đây, đánh dấu x vào ô trống những chùa được xây dựng từ thời Lý.

Lời giải:

X

Chùa Một Cột (Hà Nội)

Chùa Tây Phương (Hà Nội)

Chùa Láng (Hà Nội)

X

Chùa Keo (Thái Bình)

Bài 3. (trang 20 VBT Lịch Sử 4): Hãy ghi tên những ngôi chùa em biết vào chỗ trống.

Lời giải:

- Chùa Một Cột, chùa Keo, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Phật Tích, chùa Bái Đính, …

Đánh giá bài viết
66 4.301
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm