Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 26

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 43, 44 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 26

Bài 1. (trang 43 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

a) Nội dung của “Chiếu khuyến nông”:

☐ Chia ruộng đất cho nông dân.

☐ Chia thóc gạo cho nông dân

☐ Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng

☐ Lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

b) Tác dụng của “Chiếu khuyến nông”:

☐ Đất nước vẫn bị chia cắt, nhân dân vẫn cực khổ

☐ Đất nước khôi phục được cảnh thanh bình, mùa màng trở lại cảnh tươi tốt.

☐ Đất nước loạn lạc, mất mùa.

c) Thời Quang Trung có những loại chữ viết nào?

☐ Chữ Hán

☐ Chữ Quốc ngữ

☐ Chữ Nôm

d) Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm:

☐ Phát triển kinh tế

☐ Bảo vệ chính quyền

☐ Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

Trả lời:

a) Nội dung của “Chiếu khuyến nông”:

☒ Lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

b) Tác dụng của “Chiếu khuyến nông”:

☒ Đất nước khôi phục được cảnh thanh bình, mùa màng trở lại cảnh tươi tốt.

c) Thời Quang Trung có những loại chữ viết nào?

☒ Chữ Hán

☒ Chữ Nôm

d) Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm:

☒ Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

Bài 2. (trang 43 VBT Lịch Sử 4): Em hãy nối ý ở cột A với ý của cột B cho phù hợp.

Lời giải:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 26

Bài 3. (trang 44 VBT Lịch Sử 4): Em hiểu thế nào về câu nói của vua Quang Trung: "Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu"

Lời giải:

- Xây dựng đất nước cần có nhân tài, mà muốn có nhân tài thì việc học phải lấy ưu tiên làm đầu để giáo dục và phát triển con người thành nhân tài cho đất nước.

Đánh giá bài viết
47 3.552
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm