Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 16

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 16: Chiến thắng Chi Lăng có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 27,28 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 16

Bài 1. (trang 27 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

a) Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược:

Nam Hán

Tống

Mông - Nguyên

X

Minh

b) Lê Lợi đã làm gì trước khi tiến quân ra Bắc:

Đánh trận ở Chi Lăng

X

Chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa.

X

Chiêu tập binh sĩ, xây dựng lực lượng.

Đánh trận Bạch Đằng.

Bài 2. (trang 27 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền các từ ngữ: nghênh chiến, giả vờ thua, bỗng nhiên, bì bõm, sườn núi, vun vút vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

Mờ sáng, chúng đến cửa ải Chi lăng. Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhữ Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải. Kị binh của Liễu Thăng ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy. Khi ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy. Lập tức từ hai bên sườn núi, những chùm tên và những mũi lao vun vút.

Bài 3. (trang 27 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

a) Em hãy sắp xếp theo thứ tự diễn biến trận Chi Lăng bằng cách đánh số thứ tự vào ô trống

1

Kị binh ta nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhữ Liễu Thăng cùng đám bị kinh vào ải.

3

Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống.

2

Khi ngựa của chúng đang bì bõm vượt qua đồng lầy, thì bỗng nhiên một loạt pháo hiệu nổ vang như sấm dậy.

4

Phục binh của ta từ hai bên sườn núi, từ lòng khe, nhất tề xông ra tấn công.

b) Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn.

X

Quân Minh xin hàng và rút về nước.

Lê Lai bị quân Minh bắt.

Quân Minh khiếp sợ

Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của Liễu Thăng thất bại.

Bài 4. (trang 28 VBT Lịch Sử 4): Em hãy quan sát các hình dưới đây rồi đánh dấu x vào những hình có liên quan đến "lược đồ trân Chi Lăng" trong SGK.

Lời giải:

- Dãy núi đá ở ải Chi Lăng

- Núi Mã Yên.

- Nơi Liễu Thăng bị chặt đầu.

- Cửa ngăn.

Đánh giá bài viết
71 6.013
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm