Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 11

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 11

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 20, 21, 22 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 11

Bài 1. (trang 20 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

a) Nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai từ năm nào?

Năm 1010

Năm 981

X

Năm 1068

Năm 938

b) Thực hiện chủ trương đánh giặc của Lý Thường Kiệt, quân và dân Nhà Lý đã:

Khiêu khích, nhử quân Tống sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.

Ngồi yên đợi giặc sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.

X

Bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.

Hòa hoãn với giặc.

Bài 2. (trang 21 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền các từ ngữ: đánh trước, đợi giặc, thế mạnh vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

Lý Thường Kiệt chủ trương: "Ngồi yên, đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc".

Bài 3. (trang 21 VBT Lịch Sử 4): Dựa vào lược đồ, hãy thuật lại trận đánh trên phòng tuyến sông Như Nguyệt vào chỗ trống.

Lời giải:

- Cuối năm 1076 nhà Tống cho 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu, dưới sự chỉ huy của tướng Quách Quỳ theo đường bộ ồ ạt vào nước ta.

- Trước mặt sông Như Nguyệt là chiến lũy kiên cố, Quách Quỳ cho quân đóng bè tổ chưc tiến công. Hai bên giao tranh ác liệt.

- Lý Thường Kiệt thúc quân lặng lẽ vượt sông rồi đánh bất ngờ vào doanh trại. Quân địch tan vỡ thua cuộc.

Bài 4. (trang 22 VBT Lịch Sử 4): Hãy chọn và điền một trong các từ: dân chủ, độc lập, cộng hòa vào chỗ trống cho thích hợp khi nói về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

Lời giải:

Bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống

Chia sẻ, đánh giá bài viết
71
Sắp xếp theo

    Giải VBT Lịch sử 4

    Xem thêm