Chuyên đề phân số Toán lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: https://vndoc.com/toan-lop-4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHUYÊN ĐỀ: PHÂN SỐ LỚP 4
A. Kiến thức cần nhớ:
Kiến thức
Nội dung kiến thức
1. Khái niệm phân số
Mỗi phân số tử số mẫu số. Tử số
số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu
số số tự nhiên khác 0 viết dưới dạng
gạch ngang.
2. Phép chia số tự nhiên
Thương của phép chia số tự nhiên cho
số tự nhiên (khác 0) thể viết thành
một phân số, tử số s bị chia mẫu
số số chia.
3. Tính chất bản của
phân số
- Nếu ta nhân hay chia tử số mẫu s
của 1 phân số với cùng 1 số tự nhiên
khác 0 thì ta được 1 phân số bằng phân
số đó.
- Liên hệ với phép chia: Khi nhân (hay
chia) số bị chia số chia với cùng 1 số
tự nhiên khác 0 t giá trị của thương
vẫn không thay đổi.
4. Rút gọn phân số
- Ta chia cả tử số mẫu số của phân số
đó với cùng 1 số lớn hơn 1 tử số
mẫu số của phân số đó cùng chia hết
cho số đó.
- Phân số tối giản phân số tử số
mẫu số không cùng chia hết cho một số
nào khác 1.
5. Quy đồng mẫu số các
phân số
- Lấy tử số mẫu số của phân số thứ 1
nhân với mẫu số của phân số thứ 2.
- Lấy tử số mẫu số của phân số thứ
hai nhân với mẫu số của phân số thứ 1.
* Chú ý: Trước khi quy đồng ta rút gọn
các phân số thành phân số tối giản (nếu
có) ròi quy đồng.
* Còn một số chú ý khác (dành cho
HSG) giáo viên giảng thêm cho HS.
Bài tập Toán lớp 4: https://vndoc.com/toan-lop-4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. So sánh 2 phân số cùng
mẫu số
- Phân số nào t số (mẫu số) hơn
(lớn hơn) thì hơn (lớn hơn).
- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó
bằng nhau.
7. So sánh hai phân số
khác mẫu số
- Ta quy đồng mẫu số hai phân số đó,
rồi so sánh các tử số của 2 phân số mới.
B. Bài tập vận dụng phân số Toán lớp 4
1. Khái niệm phân số:
Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Nối mỗi hình với phân số chỉ phần đậm của hình đó:
Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm
A. Phân số tử số 2, mẫu s 3
B. Phân số tử số 5, mẫu số 3
C. Phân số đọc bảy phần trăm
D. Phân số đọc ba phần tám
Câu 3. Trong phân số , thì :
a) Mẫu số 8 cho biết:
A. Hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau.
B. Hình tròn được chia m 8 phần ngẫu nhiên.
C. Hình tròn được chia làm 4 phần bằng nhau 4 phần không bằng nhau.
D. Cả đáp án A & B & C đều đúng.
b) Tử số 4 cho biết:
A. Đã to màu 4 phần bằng nhau đó.
B. Đã màu 4 phần không bằng nhau đó.
C. Đã màu 2 phần bằng nhau 2 phần không bằng nhau.
Bài tập Toán lớp 4: https://vndoc.com/toan-lop-4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Tất cả các phương án trên đều đúng.
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:
a) Mẫu số của phân s ch đơn vị đã được chia làm bao nhiêu phần bằng
nhau. ……….
b) Tử số của phân số chỉ ta đã lấy mấy phần đó. ……….
c) thể coi dấu gạch ngang phân số dấu chỉ phép chia. …………
d) Phân số thương đúng của phép chia tử số cho mẫu số. …………
e) Tử số củ phân số phải khác 0. ………
h) Mẫu số của phấn oos phải khác 0. ………..
Câu 5. Dùng hai trong ba số: 68, 0, 63 để viết thành phân số, mỗi số ch
viết một lần một phân số ta được:
Phần tự luận:
Câu 1.
a) Đọc các phân số sau:
b) Viết các phân số sau:
- Năm phần mười ba. ……..
- Hai mươi bảy phần bốn mươi mốt. ………
- Một trăm linh sáu phần một trăm bảy mươi chín. ……..
c) Viết cách đọc các phân số:
Câu 2.
a) Đọc các phân số cùng mẫu số trong các phân số sau :
b) Đọc các phân số cùng tử số trong các phân số sau :
Câu 3.
Viết rồi đọc phân số chỉ phần đậm trong mỗi hình dưới đây :

Bài tập phân số lớp 4

Chuyên đề phân số Toán lớp 4 bao gồm chi tiết các dạng Toán phân số Chương 4 Toán lớp 4 bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán về phân số, ôn tập ôn thi chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Nội dung bài tập phân số Toán lớp 4

Kiến thức

Nội dung kiến thức

1. Khái niệm phân số

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dạng gạch ngang.

2. Phép chia số tự nhiên

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

3. Tính chất cơ bản của phân số

- Nếu ta nhân hay chia tử số và mẫu số của 1 phân số với cùng 1 số tự nhiên khác 0 thì ta được 1 phân số bằng phân số đó.

- Liên hệ với phép chia: Khi nhân (hay chia) số bị chia và số chia với cùng 1 số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương vẫn không thay đổi.

4. Rút gọn phân số

- Ta chia cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng 1 số lớn hơn 1 mà tử số và mẫu số của phân số đó cùng chia hết cho số đó.

- Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số nào khác 1.

5. Quy đồng mẫu số các phân số

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ 1 nhân với mẫu số của phân số thứ 2.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ 1.

* Chú ý: Trước khi quy đồng ta rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu có) ròi quy đồng.

Còn một số chú ý khác (dành cho HSG) giáo viên giảng thêm cho HS.

>> Tham khảo: Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

6. So sánh 2 phân số cùng mẫu số

- Phân số nào có tử số (mẫu số) bé hơn (lớn hơn) thì bé hơn (lớn hơn).

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

>> Tham khảo: Bài tập So Sánh các phân số lớp 4

7. So sánh hai phân số khác mẫu số

- Ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của 2 phân số mới.

Ngoài Chuyên đề phân số Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Các em tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
234 89.805
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4

    Xem thêm