Bài tập Toán lớp 4: Giây, thế kỉ

Bài tập Toán lớp 4: Giây, thế kỉ là tài liệu do VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách viết các số tự nhiên trong hệ thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về giây, thế kỉ

Giây và thế kỉ là đại lượng đo thời gian.

1. Giây

+ Giây là đơn vị cơ bản đo thời gian, tức là một phần 60 của một phút.

+ Đổi đơn vị:

1 giờ = 60 phút1 phút = 60 giây

2. Thế kỉ

+ Đổi đơn vị: 1 thế kỉ = 100 năm

+ Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

+ Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

….

+ Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

B. Bài tập vận dụng về giây, thế kỉ

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 phút = ….giây là:

A. 60B. 90C. 120D. 180

Câu 2: Thế kỉ thứ ba được viết bằng chữ số La Mã là:

A. IIB. IIIC. IVD. V

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 phút 12 giây = …giây là:

A. 252B. 240C.16D. 212

Câu 4: Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ:

A. XVB. XVIC. XVIID. XVIII

Câu 5: Khi thi chạy 100m, Minh chạy hết 12 giây, còn Bình chạy chậm hơn Minh 5 giây. Bình chạy 100m hết số giây là:

A. 20 giâyB. 7 giâyC. 10 giâyC. 10 giây

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 giờ 5 phút = … phút4 phút 24 giây = …giây
1/2 giờ = ….phút1/5 thế kỉ = ….năm
1/3 phút = ….giây3 thế kỉ = …. năm

Bài 2: Trong cuộc thi bơi 100m, bạn Hà bơi hết 1/5 phút và bạn Lan bơi hết 1/6 phút. Hỏi trong hai bạn, bạn nào bơi nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giây?

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thế kỉ XV bắt đầu từ năm ….đến hết năm…..

b) Ông La Phông-ten mất năm 1695. Năm đó thuộc thế kỉ……

c) Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ……….Tính đến năm 2020, được …………năm

C. Hướng dẫn giải bài tập về giây, thế kỉ

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DBADD

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

2 giờ 5 phút = 125 phút4 phút 24 giây = 264 giây
1/2 giờ = 30 phút1/5 thế kỉ = 20 năm
1/3 phút = 20 giây3 thế kỉ = 300 năm

Bài 2:

Đổi 1/5 phút = 12 giây, 1/6 phút = 10 giây

Bạn Lan bơi nhanh hơn bạn Hà số giây là:

12 – 10 = 2 (giây)

Đáp số: Bạn Lan bơi nhanh hơn 2 giây

Bài 3:

a) Thế kỉ XV bắt đầu từ năm 1401 đến hết năm 1500

b) Ông La Phông-ten mất năm 1695. Năm đó thuộc thế kỉ XVII

c) Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ XX.Tính đến năm 2020, được 66 năm

-----------------

Ngoài Bài tập Toán lớp 4 có lời giải trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm giải Toán lớp 4, giải Vở bài tập Toán lớp 4, Toán lớp 4 nâng cao hay đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22 chương trình học lớp 4 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
50 12.647
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán lớp 4 Xem thêm