Bài tập Toán lớp 4: Rút gọn phân số

Bài tập Toán lớp 4: Rút gọn phân số được VnDoc sưu tầm và tổng hợp bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến cách rút gọn phân số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 4, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 4: Rút gọn phân số

A. Lý thuyết cần nhớ về cách rút gọn phân số

+ Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia tử số và mẫu số cho số đó

- Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhận được phân số tối giản

B. Bài tập vận dụng về rút gọn phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Phân số tối giản là phân số:

A. Có tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên lớn hơn 1

B. Có tử số bằng 1 và mẫu số tùy ý

C. Có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

D. Có tử số tùy ý và mẫu số bằng 1

Câu 2: Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số tối giản

A. \frac{6}{9} B.\frac{4}{8} C.\frac{1}{3} D.\frac{2}{6}

Câu 3: Trong các phân số dưới đây, phân số nào là phân số tối giản

A. \frac{{12}}{{48}} B. \frac{{39}}{{13}} C.\frac{{12}}{{26}} D.\frac{{12}}{{13}}

Câu 4: Phân số \frac{{32}}{{96}}sau khi rút gọn thành phân số tối giản là:

A. \frac{1}{3} B.\frac{1}{4} C.\frac{1}{6} D.\frac{1}{{12}}

Câu 5: Phân số \frac{{44}}{{55}}sau khi rút gọn thành phân số tối giản là:

A. \frac{5}{4} B.\frac{4}{6} C. \frac{{16}}{{20}} D.\frac{4}{5}

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Rút gọn các phân số dưới đây thành phân số tối giản

a, \frac{6}{9};\frac{6}{{24}};\frac{{48}}{{96}};\frac{{42}}{{98}}

b, \frac{{24}}{{36}};\frac{{18}}{{30}};\frac{{15}}{{120}};\frac{{80}}{{240}}

c, \frac{5}{{25}};\frac{{75}}{{100}};\frac{{64}}{{720}};\frac{{16}}{{1000}}

Bài 2: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau: \frac{4}{{16}};\frac{2}{5};\frac{{15}}{{24}};\frac{7}{{12}};\frac{{16}}{{18}};\frac{{49}}{{50}}

Bài 3: Tính theo mẫu: \frac{{2 \times 3 \times 5}}{{70}} = \frac{{2 \times 3 \times 5}}{{2 \times 7 \times 5}} = \frac{3}{7}(cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang lần lượt cho 2 rồi cho 5)

b, \frac{{2 \times 6 \times 11}}{{33 \times 24}}

c, \frac{{21 \times 45}}{{9 \times 7 \times 5 \times 3}}

C. Hướng dẫn giải bài tập về rút gọn phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CCDAD

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a,

\begin{array}{l}
\frac{6}{9} = \frac{{6:3}}{{9:3}} = \frac{2}{3};\frac{6}{{24}} = \frac{{6:6}}{{24:6}} = \frac{1}{4}\\
\frac{{48}}{{96}} = \frac{{48:48}}{{96:48}} = \frac{1}{2};\frac{{42}}{{98}} = \frac{{42:14}}{{98:14}} = \frac{3}{7}
\end{array}

b,

\begin{array}{l}
\frac{{24}}{{36}} = \frac{{24:12}}{{36:12}} = \frac{2}{3};\frac{{18}}{{30}} = \frac{{18:6}}{{30:6}} = \frac{3}{5}\\
\frac{{15}}{{120}} = \frac{{15:15}}{{120:15}} = \frac{1}{8};\frac{{80}}{{240}} = \frac{{80:80}}{{240:80}} = \frac{1}{3}
\end{array}

c,

\begin{array}{l}
\frac{5}{{25}} = \frac{{5:5}}{{25:5}} = \frac{1}{5};\frac{{75}}{{100}} = \frac{{75:25}}{{100:25}} = \frac{3}{4}\\
\frac{{64}}{{720}} = \frac{{64:16}}{{720:16}} = \frac{4}{{45}};\frac{{16}}{{1000}} = \frac{{16:8}}{{1000:8}} = \frac{2}{{125}}
\end{array}

Bài 2: Các phân số tối giản cần tìm là: \frac{2}{5};\frac{7}{{12}};\frac{{49}}{{50}}

Bài 3:

b, \frac{{2 \times 6 \times 11}}{{33 \times 24}} = \frac{{2 \times 6 \times 11}}{{11 \times 3 \times 6 \times 4}} = \frac{2}{{12}} = \frac{1}{6}

c, \frac{{21 \times 45}}{{9 \times 7 \times 5 \times 3}} = \frac{{7 \times 3 \times 9 \times 5}}{{7 \times 3 \times 9 \times 5}} = 1

------------

Trong quá trình học môn Toán lớp 4, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 4 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 4giải SBT Toán lớp 4 để cùng các em học tốt hơn. Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
48 20.930
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán lớp 4 Xem thêm