Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới theo từng Unit được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp thầy cô và các em có nguồn tài liệu hữu ích nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh 4 hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc nhấp vào từng link dưới đây để tham khảo và download tài liệu tiếng Anh 4 theo Unit.

I. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 1 có đáp án

Unit 1: Nice to see you again

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 4: Nice to see you again

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 2)

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3)

Unit 2: I'm from Japan

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2: I’m from Japan

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 2 I'm from Japan

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 4: I’m from Japan

Bài tập Unit 2 lớp 4 nâng cao: I’m from Japan

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 1)

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2)

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3)

Unit 3: What day is it today?

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today? có đáp án

Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Unit 4: When's your birthday?

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When’s your birthday?

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?

Bài tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can you swim?

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?

Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

Unit 6: Where's your school?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Bài tập Unit 6 lớp 4 nâng cao: Where’s your school?

Unit 7: What do you like doing?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing?

Unit 8: What subjects do you have today?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Unit 9: What are they doing?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 9: What are they doing?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 9 What are they doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

II. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2020 - 2021

Lý thuyết tiếng Anh lớp 4 học kì 1 mới

Bộ 30 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

III. Bài tập tiếng Anh lớp 4 tập 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao: What does your father do?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Unit 14: What does he look like?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Unit 15: When's Children's Day?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 nâng cao: When’s Children’s Day?

IV. Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 (có file nghe)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 (có file nghe)

Unit 16: Let's go to the bookshop!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Unit 17: How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Unit 18: What's your phone number?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 18 What's your phone number?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 18 What's your phone number?

Bài ôn tập tiếng Anh 4 Unit 18 What's your phone number?

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit giúp bé học tiếng Anh hiệu quả hơn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
92 109.943
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm