Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's Your Birthday?

Ôn tập Unit 4 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Tiếng Anh Unit 4 lớp 4: When's your birthday? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 nắm vững kiến thức đã học về Từ vựng chỉ thời gian như ngày, tháng, năm trong Tiếng Anh, cũng như cấu trúc cách viết ngày tháng trong Tiếng Anh.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. When’s _____ birthday?
 • 2. It’s the thirty-first ____ October.
 • 3. Her _______ is on the seventeenth of May.
 • 4. _____ is the date today?
 • 5. My birthday is on the _____ of August.
 • 6. His birthday is ____ the thirtieth of October.
 • 7. It’s on the ______ of December.
 • 8. When’s your birthday? - ________________.
 • Complete this table.
  1. 15tha.6. 3rdf.
  2. 7thb.7. 2thg.
  3. 30thc.8. 11thh.
  4. 22ndd.9. 29thi.
  5. 18the.10. 12thj.
  the twenty-ninth, the eighteenth, the third, the twenty-second, the thirtieth, the eleventh, the twelfth, the twentieth, the seventh, the fifteenth
 • 1. 15th - a.............................
  The fifteenth
 • 2. 7th - b. ................
  The seventh
 • 3. 30th - c. .........................
  The thirtieth
 • 4. 22nd - d. ....................
  The twenty- second
 • 5. 18th - e. ..................
  The eighteenth
 • 6. 3rd - f. ....................
  The third
 • 7. 2th - g.............
  The second
 • 8. 11th - h. ..........................
  The eleventh
 • 9. 29th - i. ...............
  The twenty - ninth
 • 10. 12th - j. ....................
  the twelfth
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
36 1.331
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm