Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra môn Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn thi giữa học kì 1 lớp 4 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Choose the correct answer.
 • 1. Where are you from, Tom? __________ from America.
 • 2. Hello, my __________Mary.
 • 3. This______my friend, Linda. She is from England.
 • 4. ________ is the date today?
 • 5. _________to meet you, too.
 • 6. Where are you from?
 • 7. .................. you sing? ................., I can.
 • 8. My birthday is on the .................. of October.
 • 9. When is your ………………?
 • 10. ……………………….. See you later
 • Read and choose T (True) for the right sentence, F (False) for the wrong one.
  Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack and Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.
 • 1. She is Akio.
 • 2. She is Vietnamese.
 • 3. Her school is International School.
 • 4. Her class has got twelve students.
 • 5. Her friends are from Vietnam.
 • 6. Jack is from America.
 • 7. Meimei isn’t Japanese.
 • 8. Alex is Australian.
 • 9. They play games together.
 • 10. They are happy.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 1.984
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm