Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án

Đề thi 15 phút kiểm tra Unit 1 Tiếng Anh lớp 11

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án, giúp học sinh củng cố kiến thức Unit 1 tiếng Anh 11 đã học, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 gồm các bài tập Tiếng Anh lớp 11 kèm đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố ngữ pháp đã học, làm quen cấu trúc bài thi 15 phút tiếng Anh lớp 11.

 • Give the English equivalents of the following words and phrases.
 • 1. Việc chăm sóc con cái (n):
  Childcare
 • 2. Nước ngọt (n):
  Soft drinks
 • 3. Áp đặt (v):
  Impose
 • 4. Giờ giới nghiêm (n):
  curfew
 • 5. Đủ tiền mua, có khả năng chi trả (v):
  Afford
 • 6. Đóng góp (v):
  Contribute
 • 7. Hào nhoáng, diện (adj):
  flashy
 • 8. Bước chân (n):
  footstep
 • 9. Thuộc về tài chính (adj):
  Financial
 • 10. Thế hệ (n):
  generation
 • Give the correct form of verbs in brackets.
 • 1. Our other Super Hero Tanya is busy __________ for the adventure
 • 2. Tanya hopes _____________ the stars and the planets.
 • 3. Tayna knows how ________ a rocket ship and so does Phillip.
 • 4. The trip is expected ______ for two or three years.
 • 5. Tanya feels that she will enjoy _________ the solar system
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 5.856
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm