Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án

Đề thi 15 phút kiểm tra Unit 1 Tiếng Anh lớp 11

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 có đáp án, giúp học sinh củng cố kiến thức Unit 1 tiếng Anh 11 đã học, chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 gồm các bài tập Tiếng Anh lớp 11 kèm đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố ngữ pháp đã học, làm quen cấu trúc bài thi 15 phút tiếng Anh lớp 11.

 • Give the English equivalents of the following words and phrases.
 • 1. Việc chăm sóc con cái (n):
  Childcare
 • 2. Nước ngọt (n):
  Soft drinks
 • 3. Áp đặt (v):
  Impose
 • 4. Giờ giới nghiêm (n):
  curfew
 • 5. Đủ tiền mua, có khả năng chi trả (v):
  Afford
 • 6. Đóng góp (v):
  Contribute
 • 7. Hào nhoáng, diện (adj):
  flashy
 • 8. Bước chân (n):
  footstep
 • 9. Thuộc về tài chính (adj):
  Financial
 • 10. Thế hệ (n):
  generation
 • Give the correct form of verbs in brackets.
 • 1. Our other Super Hero Tanya is busy __________ for the adventure
  Cấu trúc "tobe busy doing something": tập trung mọi sự chú ý, nỗ lực để làm việc gì đó
 • 2. Tanya hopes _____________ the stars and the planets.
  Cấu trúc "to hope to V": mong đợi là gì đó
 • 3. Tayna knows how ________ a rocket ship and so does Phillip.
  Cấu trúc "know how to V": biết cách làm gì đó
 • 4. The trip is expected ______ for two or three years.
  Cấu trúc "expect to V": mong đợi làm gì đó
 • 5. Tanya feels that she will enjoy _________ the solar system
  Cấu trúc "enjoy + Ving": tận hưởng, thích thú làm gì đó
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Qua kết quả trên, bạn chưa nắm chắc lý thuyết bài học này. Nhưng đừng lo nha. Hãy học lại Lý thuyết tại đây: Từ vựng Unit 1 lớp 11 The Generation Gap

Kết quả

Rất tốt!

Bài làm của bạn thật ấn tượng! Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Hãy thử sức mình với một phiên bản khó hơn của bài học này xem!

Xác nhậnBài tiếp: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 The Generation Gap nâng cao

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Đánh giá bài viết
9 18.076
Sắp xếp theo

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Xem thêm