Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra Toán giữa học kì 1 lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 là bài test trực tuyến cho các em học sinh lớp 4 ôn luyên và kiểm tra lại kiến thức của mình trong giữa đầu kì 1. Các em có thể làm bài và kiểm tra đáp án ngay sau khi làm xong. Chúc các em học tốt. 

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 với đầy đủ các môn do VnDoc đăng tải là tài liệu hữu ích cho thầy cô giáo tham khảo ra đề, và các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Mời các em luyện tập chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

Tải toàn bộ đề thi tại đây: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 

Mời các bạn làm bài test online tại đây: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

 • Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

  - Số: 7.312.406 đọc là:

 • Câu 2: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

  Số: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm đơn vị được viết là:

 • Câu 3: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (M2)

  1942; 1978; 1952; 1984

  Lưu ý: giữa các số ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy
  1942; 1952; 1978; 1984
 • Câu 4: Tính
 • a/
  186.954 + 247.436 = ..............
  434.390 434390
 • b/ 13.546 x 30
  406.380 406380
 • Câu 5: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

  6 tấn = ……..kg. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

 • Câu 6: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M2)

  2 phút 10 giây = …….. giây. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

 • Câu 7: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M3)

  Trung bình công của các số 34; 43; 52; 39 là:

 • Câu 8: Biểu đồ dưới đây cho biết số cây của các lớp 4A; 4B; 4C đã trồng. (M2)

  Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

  Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

 • Câu 9:
  Theo biểu đồ của câu 8, nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì trung bình mỗi lớp lúc đó sẽ trồng được bao nhiêu cây? (M4)

  Trả lời:
  Trung bình mỗi lớp trồng được ................(cây)

  Chỉ cần điền đáp số
  20

  - Nếu lớp 4B chỉ trồng được rac{1}{2} số cây hiện tại thì số cây của các lớp như sau: 4A: 25 cây; 4B: 20 cây; 4C: 15 cây

  Trung bình mỗi lớp lúc đó trồng được:

  (25 + 20 + 15) : 3 = 20 (cây)

  Đáp số: 20 cây

 • Câu 10:
  Một trại chăn nuôi gà có tổng cộng là 600 con. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 50 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu gà trống, bao nhiêu gà mái? (M3)
 • a.
  Số gà trống là .............. con
  275

  Bài giải

  Số gà trống của trại chăn nuôi đó là:

  (600 – 50) : 2 = 275 (con)

 • b.

  Số gà mái của trại chăn nuôi đó là ................ (con)

  325

  Bài giải

  Số gà trống của trại chăn nuôi đó là:

  (600 – 50) : 2 = 275 (con)

  Số gà mái của trại chăn nuôi đó là:

  600 – 275 = 325 (con)

  Đáp số: Gà trống: 275 con

  Gà mái: 325 con

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 666
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 4

  Xem thêm