Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 có đáp án và bảng ma trận chi tiết là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

- Số: 7.312.406 đọc là:

A. Bảy tỉ ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

B. Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

C. Bảy trăm triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

Câu 2: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

Số: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm đơn vị được viết là:

A. 500.041.200

B. 50.041.200

C. 500.041.002

Câu 3: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (M2)

1942; 1978; 1952; 1984

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M3)

a/ 186.954 + 247.436

b/ 13.546 x 30

Câu 5: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1)

6 tấn = ……..kg. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

A. 6

B. 60

C. 600

D. 6.000

Câu 6: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M2)

2 phút 10 giây = …….. giây. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

A. 30

B. 210

C. 130

D. 70

Câu 7: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M3)

Trung bình công của các số 34; 43; 52; 39 là:

A. 168

B. 42

C. 56

D. 84

Câu 8: Biểu đồ dưới đây cho biết số cây của các lớp 4A; 4B; 4C đã trồng. (M2)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

A. Lớp 4A trồng được 40 cây

B. Lớp 4C trồng nhiều cây hơn lớp 4A

C. Lớp 4A trồng được ít cây nhất

D. Lớp 4B trồng được nhiều cây nhất

Câu 9: Theo biểu đồ của câu 8, nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì trung bình mỗi lớp lúc đó sẽ trồng được bao nhiêu cây? (M4)

Câu 10: Một trại chăn nuôi gà có tổng cộng là 600 con. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 50 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu gà trống, bao nhiêu gà mái? (M3)

Tóm tắt

Bài giải

Đáp án: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1) – (1đ)

- Số: 7.312.406 đọc là:

B. Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

Câu 2: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1) - (1đ)

Số: Năm trăm triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm đơn vị được viết là:

A. 5.00.041.200

Câu 3: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (M2) – (1đ)

1.942; 1.978; 1.952; 1.984

Học sinh xếp đúng: 1.942; 1.952; 1.978; 1.984.

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M3) – (1đ). Học sinh làm đúng mỗi câu đạt 0,5đ

a/ 186.954 + 247.436

b/ 13.546 x 30

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 5: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M1) – (0,5đ)

6 tấn = ……..kg. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

D. 6.000

Câu 6: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M2) – (0,5đ)

2 phút 10 giây = …….. giây. Số điền đúng vào chỗ chấm là:

C. 130

Câu 7: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M3) – (1đ)

Trung bình công của các số 34; 43; 52; 39 là:

B. 42

Câu 8: Biểu đồ dưới đây cho biết số cây của các lớp 4A; 4B; 4C đã trồng. (M2) – (1đ)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

D. Lớp 4B trồng được nhiều cây nhất

Câu 9: Theo biểu đồ của câu 8, nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì trung bình mỗi lớp lúc đó sẽ trồng được bao nhiêu cây? (M4) – (1đ)

Bài giải

- Nếu lớp 4B chỉ trồng được \frac{1}{2} số cây hiện tại thì số cây của các lớp như sau: 4A: 25 cây; 4B: 20 cây; 4C: 15 cây

Trung bình mỗi lớp lúc đó trồng được:

(25 + 20 + 15) : 3 = 20 (cây)

Đáp số: 20 cây

Câu 10: Một trại chăn nuôi gà có tổng cộng là 600 con. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 50 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu gà trống, bao nhiêu gà mái? (M3) – (2đ)

Bài giải

Số gà trống của trại chăn nuôi đó là:

(600 – 50) : 2 = 275 (con)

Số gà mái của trại chăn nuôi đó là:

600 – 275 = 325 (con)

Đáp số: Gà trống: 275 con

Gà mái: 325 con

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Mời các bạn làm bài test online tại đây: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
55 6.188
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1 lớp 4

Xem thêm